dnes je 21.9.2021

Praktické informace - Cestovní náhrady

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách v závislosti na délce jejich trvání v jednom kalendářním dni stanoví MPSV vyhláškou na základě zmocnění § 189 zákoníku práce.

Doba trvání cesty

Vyhláška č.

5 až12 hod.

Déle než 12, nejdéle však 18 hod.

Déle než 18 hod.

1. 1.-31. 12. 2021 589/2020 Sb. 91*)

138*)

217*)
1. 1.-31. 12. 2020 358/2019 Sb. 87*)

131*)

206*)
1. 1.-31. 12.2019 333/2018 Sb. 82*)

124*)

195*)
1. 1.- 31. 12. 2018 463/2017 Sb. 78*) 119*) 186*)
1. 1. - 31. 12. 2017 č. 440/2016 Sb. 72*) 109*) 171*)

*) Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny jako minimální.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce) zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

Doba trvání cesty

5 až12 hod.

Déle než 12, nejdéle však 18 hod.

Déle než 18 hod.

1. 1. -31. 12. 2021

91 Kč až 108 Kč

138 Kč až 167 Kč

217 Kč až 259 Kč

1. 1. - 31. 12. 2020

87 Kč až 103 Kč

131 Kč až 158 Kč

206 Kč až 246 Kč

1. 1. - 31. 12. 2019

82  Kč až 97 Kč

124 Kč až 150 Kč

195 Kč až 233 Kč

1. 1. - 31. 12. 2018

78 Kč až 93 Kč

119 Kč až 143 Kč

186 Kč až 223 Kč

1. 1. - 31. 12. 2017

72 Kč až 86 Kč

109 Kč až 132 Kč

171 Kč až 205 Kč

 

 

Stavební klub profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Nový stavební zákon 1.7.2023 -
Vyhláška o technických požadavcích na stavby 19.10.2017 1.10.2021, 12.11.2021
Stavební zákon 1.1.2021 1.1.2022, 1.7.2023
Katastrální zákon 1.1.2021 1.2.2022
Nahrávám...
Nahrávám...