dnes je 20.3.2023

Moderní dřevostavby z CLT panelů - seminář WOOD Camp

25.11.2022, Zdroj: ADMD

Moderní dřevostavby z CLT panelů - seminář WOOD CampDřevo si v poslední době upevňuje svou pozici mezi ostatními stavebními materiály a dřevostavby již nejsou pouze doménou rodinných domů a rekreačních objektů. Nejrychlejší nárůst zaznamenává konstrukční systém z masivních dřevěných CLT…

Stavebnictví dál sužují vysoké náklady a pomalé povolování staveb

7.10.2022, Zdroj: ČSÚ

Stavebnictví dál sužují vysoké náklady a pomalé povolování stavebZa meziročním poklesem stavební výroby v Česku jsou dál vysoké ceny materiálů či zdražování energií. Situace podle analytiků, které oslovila ČTK, připomíná u bytové výstavby krizový rok 2008. Pokles analytici odhadují i v dalších…

Cena Inženýrské komory vyzdvihla rekonstrukce a konverze

26.9.2022, Zdroj: ČKAIT

Cena Inženýrské komory vyzdvihla rekonstrukce a konverzeNové, neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví nebo citlivé provedení veřejných a dopravních staveb minimalizující dopady na životní prostředí. To jsou převažující rysy pěti realizací, které získaly prestižní Cenu…

Návrh novely zákona o zeměměřictvíArchiv

15.3.2022, Český úřad zeměměřický a katastrální, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, byl přijat v roce 1994. Od té doby byl sice patnáctkrát novelizován, většinou se však jednalo pouze o dílčí novely související s přijetím jiných zákonů…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Otázky a odpovědi týkající se revize směrnice o energetické náročnosti budov

25.2.2022, Zdroj: Evropská komise

Otázky a odpovědi týkající se revize směrnice o energetické náročnosti budovAž dvě třetiny manažerů se domnívají, že česká společnost nedokáže fungovat bez korupce. Stejný podíl manažerů má osobní zkušenosti s korupcí. Vyplývá to z šetření mezi tuzemskými manažery, které koncem loňského roku provedla Česká manažerská asociace společně…

Rodinný domek za měsíc. Ve stavebním řízení už ke zbytečným průtahům nedojde

21.6.2021, Zdroj: ČTK

Rodinný domek za měsíc. Ve stavebním řízení už ke zbytečným průtahům nedojdeNedodržování lhůt se bohužel stalo smutným standardem českého stavebního řízení. Jeho zrychlení je proto primárním cílem nového stavebního zákona. S rekodifikací stavebního práva přijde důsledné dodržování lhůt ze strany státu a zrychlení zoufale pomalého…

Anonymní nahlížení do katastru bude dál možné, spekulace má omezit test

2.6.2021, Zdroj: ČTK

Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí přes internet bude zachováno, i když od června měli mít přístup například ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení jen přihlášení uživatelé. Proti softwarovým robotům, které využívají spekulanti s pozemky a…

Výtahy budoucnostiGarance

7.2.2020, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technologie magnetické levitace začíná pohánět rychlovlaky. V budoucnu se předpokládá daleko širší využití, mimo jiné v architektuře. Německá průmyslová společnost ThyssenKrupp, zabývající se primárně vývojem automobilových komponent, se zaměřila v této…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Metoda BIM a negrafické informace o stavběGarance

13.12.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodika BIM vnáší do standardního pojetí projektování staveb nejen třetí prostorový rozměr, ale také nepostradatelné negrafické informace o stavbě. Těmi je i obohaceni modelu o ekonomické informace, vázané na jednotlivé elementy modelu (rozměr BIM 5D…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Softwarové nástroje BIMGarance

13.11.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během posledních desetiletí rozšířené použití objektově orientovaných nástrojů computer-aided design (CAD) umožnilo vyšší zájem o platformu BIM a počet BIM kompatibilních aplikací (analytických nástrojů, modelových kontrol, aplikací facility managementu apod.)…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Metoda BIM a zhotovitelGarance

2.10.2019, Ing.. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska toku informací je zhotovitel uživatelem modelu BIM, ale současně důležitým spoluautorem modelu, protože model aktualizuje podle skutečného stavu a skutečných výrobků, které jsou na stavbě použity. Pro zhotovitele představuje BIM především aktuální a…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Metoda BIM v provozní fázi projektuGarance

12.7.2019, Ing.. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úspory nákladů ve fázi správy a údržby provozované stavby byly jedním z hlavních důvodů, proč se o metodě BIM začalo v širších souvislostech mluvit a proč BIM začaly využívat a vyhodnocovat první organizace.…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Investor a implementace BIMGarance

13.6.2019, Ing.. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Investor bývá stranou, u které celý proces realizace stavebního záměru vzniká. Od něj pochází iniciace, požadavky, specifikace. Také může vznést požadavek na zpracování zamýšleného projektu metodou BIM. Mezi požadavky investora bývá často možnost sledovat co…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Metoda BIMGarance

30.5.2019, Ing.. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM (český ekvivalent “informační modelování staveb“) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Žádost o stavební povoleníGarance

26.9.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Ohlášení stavbyGarance

19.9.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Přestupky podle SZGarance

12.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestupky podle stavebního zákona se projednávají podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ale skutkové podstaty přestupků a horní hranici výše pokut za ně stanoví SZ v hlavě V, ustanoveních § 178 až 181. Skutkové podstaty…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Zákon o odpovědnosti za přestupkyGarance

8.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon o přestupcích), upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Smysl a účel právní úpravyGarance

6.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava sankčních postihů (tzv. správního trestání) ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, opravňuje stavební úřady postihovat pokutami osoby, které poruší povinnosti stanovené stavebním zákonem, a to s cílem dosáhnout nápravy.…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Nezbytné úpravy a stavební příspěvek, údržba staveb, opatření na sousední nemovitostiGarance

29.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezbytné úpravy jsou známy z předchozího stavebního zákona, avšak současný stavební zákon značně změnil jak důvody jejich nařízení, tak možnost a podmínky, kdy tak lze učinit. Podle ustanovení § 137 odst. 1 SZ může stavební úřad nařídit nezbytné úpravy…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, vyklizení stavbyGarance

26.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup SZ při nařizování neodkladného odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích prací obsahují ustanovení § 135 a § 136 stavebního zákona. Charakter prací je zřejmý již z názvu, takže je zřejmé, že se nejedná o běžné případy, ale vždy o takový stav…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Veřejnoprávní smlouvaGarance

31.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný status užití veřejnoprávní smlouvy ve stavebním řízení zakládá ustanovení § 4 SZ. Stanoví-li tak stavební zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Územní opatření o stavební uzávěřeGarance

29.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze specifických nástrojů územního plánování je i územní opatření o stavební uzávěře, které je upraveno v ustanovení § 97 až 100 SZ. Účelem stavební uzávěry je prozatímně upravit poměry v území, konkrétně může omezit nebo zakázat v nezbytném rozsahu…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vyhodnocování a aktualizace územně plánovací dokumentaceGarance

26.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon  ukládá orgánům územního plánování soustavně sledovat a vyhodnocovat uplatňování územně plánovací dokumentace. K tomu vypracovávají v určitých intervalech tzv. zprávy o uplatňování územně plánovací…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Regulační plánGarance

25.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Regulační plán navazuje na územní plán obce či zásady územního rozvoje a stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Územní plánGarance

24.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní plán navazuje na zásady územního rozvoje a stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (tzv. “urbanistickou koncepci“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Zásadním obsahem…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Nástroje územního plánováníGarance

23.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástroje územního plánování jsou tvořeny územně plánovacími podklady (územně analytické podklady a územní studie), politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací (zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán). Jako nástroj územního…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Společné postupy při pořizování územně plánovacích podkladůGarance

22.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Některá ustanovení a postupy upravuje stavební zákon společně pro všechny fáze územního plánování. Jedná se o zveřejňování písemností, poskytování předběžné informace v podobě územně plánovací informace, veřejné projednání, s tím související možnost ustanovení…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Územní plánováníGarance

19.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky utváření území, to jest jeho uspořádání (skladba, struktura, členění) a využívání (funkce), jsou velmi rozmanité, neboť odrážejí mimořádnou různorodost veřejných a soukromých zájmů subjektů obývajících a využívajících určité území, které bývají nejen…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Územní plánování - přehledGarance

18.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní plánování je předmětem Části třetí stavebního zákona, Hlavy I až III. V této kapitole se věnujeme především cílům a úkolům územního plánování a upozorňujeme na změny, které v územním plánování přinesla poslední velká novela zákonem č. 225/2017…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující stavební povoleníGarance

11.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

SZ v ust. § 108 uvádí výčet staveb, pro které se vyžaduje stavební povolení – jedná se o stavby všeho druhu bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak.…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých postačí ohlášeníGarance

10.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníGarance

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 103 SZ, stejně jako v předchozí úpravě zákona, uvádí přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (dále budou v textu pro zjednodušení uváděny jen stavby), které nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. I když…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Územní rozhodnutíGarance

1.11.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umísťovat stavby, terénní úpravy a zařízení lze zásadně v zastavěném, resp. zastavitelném území. Požadavek na vymezení zastavěného území byl uložen novelou stavebního zákona z roku 1998 (zákonem č. 83/1998 Sb.). Protože zastavěná území nejsou vyznačena v…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Umísťování staveb, terénních úprav a zařízeníGarance

31.10.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č.…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Výkon veřejné správyGarance

30.10.2017, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon veřejné správy je upraven v ustanoveních SZ§ 4 – 17 včetně novely stavebního zákona. Tato část zákona doznala změny již v předchozí úpravě č. 183/2006 Sb. a dílčí změny přináší i novela č. 225/2017…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Právní úprava stavebního řáduGarance

27.10.2017, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním právním předpisem upravujícím podmínky a náležitosti stavebního řádu je část čtvrtá zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), konkrétně ustanovení § 103 – 157 včetně. Zákon, ve znění změny č. 225/2017, nabývá…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Ochrana vnitřního vodovoduGarance

4.2.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika ochrany vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody není nová. Přesto někteří pracovníci zabývající se montáží zdravotně technických instalací nebo prodejem výtokových armatur či jiných zařízení připojovaných na vnitřní vodovod o nebezpečí…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, změna Z2Garance

4.2.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna Z2 ČSN 73 4201 aktualizuje přehled souvisejících ČSN a právních předpisů (na základě kterých upravuje předmět normy) a citované normativní dokumenty. Upravuje a doplňuje termíny, definice a třídění komínů podle aktuálního stavu…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Příklady ochrany vnitřního vodovoduGarance

4.2.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, ochranu vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody řeší podrobně ČSN EN 1717. Tato problematika je obsažena také v ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata a v některých dalších normách…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Ukázky realizací bytových domů a polyfunkčních objektůGarance

6.5.2015, Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Detail u střešního oknaGarance

28.10.2014, Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při návrhu střešních oken, umístěnch do šikmých zateplených střešních plášťů, je vždy nezbytné vybrat vhodnou a konstrukčně funkční otvorovou výplň. Zohlednit je nutno následující:…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Bezbariérové stavby - příklady chybných řešeníGarance

6.8.2014, Petr Lněnička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této kapitole jsou uvedeny příklady chybně provedených bezbariérových úprav. Fotografie jsou doplněny stručným komentářem, který vystihuje podstatné aspekty nesprávně provedených úprav.

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Prací pro projektanty se vypisuje více, zadávání zakázek ale vázne

17.7.2014, Zdroj: CEEC Research

Prací pro projektanty se vypisuje více, zadávání zakázek ale vázneProjektové firmy se mohou těšit na potenciální nárůst objemu prací. Počet vyhlášených zakázek i jejich hodnota od začátku roku roste. Problémem ale zůstává realizace výběrového řízení a samotné zadání zakázek, které naopak vázne. Vyplývá to z nejnovější…

Energetická náročnost stavebGarance

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

V druhé polovině roku 2012 vzbudila nebývalý zájem veřejnosti informace o „novém zákoně“, nařizujícím všem umísťovat na nových i stávajících budovách energetické štítky, podobně, jako je tomu například u energetických spotřebičů. Jednalo se o zákon…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

KomínyGarance

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvádění produktů spalin z objektů je předmětem činnosti člověka od pravěku. Současně s vývojem člověka a jeho potřeb probíhal i vývoj komínů, který se v období „kamenného“ stavitelství ustálil na určitém standardu. Automatickou součástí zdiva…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Bytové domy dnesGarance

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkční náplní bytového domu jsou vedle převažující funkce „bydlení“ i ostatní doprovodné funkce v široké škále vedoucí až k označení domu jako „polyfunkční…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Bezbariérové stavby - příklady správných řešeníGarance

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této kapitole jsou uvedeny příklady dobře provedených bezbariérových úprav. Fotografie jsou doplněny stručným komentářem, který vystihuje podstatné aspekty správně a vhodně provedených úprav. Úpravy jsou rozděleny podle druhu postižení (pohybové,…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...