dnes je 13.7.2024

Input:

Armatury

22.7.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.4 Armatury

Aby rozvodné potrubí mohlo sloužit svému účelu, např. zásobování vodou, musí být doplněno o armatury. Armatury jsou strojírenské výrobky a na rozdíl od potrubí v převážné většině kovové. Pro volbu armatur jsou rozhodující nejen technická, ale také ekonomická hlediska. Kromě armatur jednoúčelových lze armatury nahrazovat (zaměňovat), pokud to dovolí parametry (např. tuhost, chemické složení protékajícího média, připojovací rozměry aj.).

Ventily

Ventil je charakteristický pohybem uzavírací části kolmo k rovině sedla. Tím, že se dosedací plochy po sobě neposouvají, nedochází ke vzájemnému tření, a proto je sníženo riziko zadření ventilu. Ventily se vyrábějí pro malé světlosti (do DN 200) a jsou charakteristické pro využití pro velmi vysoké tlaky a teploty. Nevýhodou ventilů je jejich vysoká průtoková ztráta, která se naopak s výhodou užívá pro regulaci průtoku.

Obr. č. 1: Ventil

Šoupátka

Šoupátka patří mezi armatury sloužící k uzavření nebo otevření průtoku. Princip spočívá ve vysouvání nebo zasouvání klínu, vedenému po dosedacích plochách v tělese šoupátka. Z principu funkce může dojít k zadření, což patří mezi negativní vlastnosti šoupátek. K výhodám patří zejména nízké průtokové ztráty, poměrně malé ovládací síly pro otevírání a uzavírání a prakticky neomezená světlost.

Obr. č. 2: Šoupátko

Kohouty

Kohouty se pro svoji jednoduchost, rychlost obsluhy, krátkou stavební délku a nízké ztráty průtokem využívají se stále větší oblibou. Mezi nevýhody patří nebezpečí zadření. Pro aplikace, kde je nutno často např. střídat (kombinovat) jednotlivé cesty, se vyrábějí vícenásobné kohouty (tří, čtyř i vícecestné).

Obr. č. 3: Kulový kohout

Klapky

Klapky jsou charakteristické nízkými průtokovými ztrátami. Uzavíracím prvkem klapky je talíř, otočný kolem čepu, umístěném v ose. Vynikají nízkou ovládací silou a extrémně malou zástavbovou délkou (mezipřírubové klapky). Na rozdíl od ventilů a šoupátek však nepřispívají k tuhosti potrubního systému.

Obr. č. 4: Mezipřírubová uzavírací klapka

Filtry

Armatury, ale i ostatní zařízení vodovodů musí být účinně chráněny před nečistotami, které jsou obsaženy ve vodě. K tomu účelu se montují do potrubí filtry, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Obr. č. 5: Přírubový filtr do potrubí

Ovládání armatur

Armatury mohou být ovládány ručně, mechanicky nebo samočinně. Ovládání může být přímé nebo dálkové.

Ručním ovládáním mohou být vybaveny

Nahrávám...
Nahrávám...