dnes je 20.6.2024

Input:

Bude opět prodloužena platnost starých územních plánů?

3.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh poměrně rozsáhlé novely stavebního zákona. V rámci tohoto projednání byl vznesen pozměňovací návrh poslance Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr. h. c., který se týká platnosti územních plánů schválených v době platnosti „starého“ stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Ta je předmětným ustanovením v současné době nastavena do 31. 12. 2020. Pozměňovacím návrhem by byla prodloužena do 31. 12. 2031.

Ve stanovené lhůtě mají tyto „staré“ územní plány pozbýt platnosti za předpokladu, že nebudou uvedeny do souladu s úpravou stavebního zákona č. 183/2006 Sb. V odůvodnění návrhu na prodloužení doby platnosti těchto územních plánů je jako hlavní důvod uvedeno, že tím má být vyřešen zejména problém některých velkých měst, které by se v důsledku problémů s vydáním nadřazené územně plánovací dokumentace kraje mohly ocitnout bez územního plánu (autor pozměňovacího návrhu zmiňuje příklad města Brna). V této souvislosti jsou zmíněny také důsledky zrušení zásad územního rozvoje soudem za předpokladu, že by krajem dokumentace vydána byla. V rámci pozměňovacího návrhu není zpochybněna oprávněnost ustanovení zakotvujícího pozbytí platnosti (neboť „staré“ územní plány neodpovídají současným právním i dalším potřebám), ale je

Nahrávám...
Nahrávám...