dnes je 13.4.2024

Input:

Certifikát autorizovaného inspektora a podmínky provedení stavby

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 117 stavebního zákona může u vybraných druhů staveb posoudit projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ust. § 111 odst. 1 a 2 namísto stavebního úřadu autorizovaný inspektor, o čemž vydá tzv. certifikát.

Stavebník je pak oprávněn provést stavbu na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, který k němu připojí certifikát, projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek, doklad o právu stavebníka podle § 110 odst. 2 stavebního zákona, závazná stanoviska a jiné podklady vyžadované zvláštními právními předpisy a souhlasy osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109, s oznamovaným stavebním záměrem, včetně souhlasů vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení. Poté, co stavební úřad vyvěsí oznámení na úřední desce po dobu 15 dnů, je stavebník oprávněn záměr realizovat, za předpokladu, že stavební úřad neobdrží proti

Nahrávám...
Nahrávám...