dnes je 14.6.2024

Input:

Činnosti prováděné hornickým způsobem a souvislost s činnostmi stavebními

20.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní dělení a vymezení činností prováděných hornickým způsobem je obsaženo v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Podle ust. § 3 tohoto zákona se za činnosti prováděné hornickým způsobem považuje dobývání ložisek nevyhrazených nerostů (včetně vyjmenovaných souvisejících činností), těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, práce k zajištění stability podzemních prostorů, práce na zpřístupňování jeskyní a jejich udržování v bezpečném stavu, vyjmenované zemní práce za použití strojů a výbušnin, vrtání vrtů s délkou nad 30 m, jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech v podzemí, práce na zpřístupňování starých důlních děl a některé další vyjmenované podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní. Z uvedeného vyplývá, že některé z vyjmenovaných činností mohou mít poměrně úzkou souvislost

Nahrávám...
Nahrávám...