dnes je 19.7.2024

Input:

Čištění a kontrola komínů

3.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola a čištění komínů je službou, kterou zajišťuje pronajímatel bytu, a cena za kontrolu a čištění komínů se rozúčtuje mezi jednotlivé nájemce bytů

Komíny v obytných domech jsou jedním ze zařízení, která potřebují pravidelnou kontrolu a čištění. Povinnosti vlastníků, správců a uživatelů budov a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv ve vztahu k čištění komínů jsou stanoveny zvláštním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb., o čištění komínů a ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (z listopadu 2002, která nahradila ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210 obě z března 1988).

Lhůty pro čištění komínů

Vyhláška č. 111/1981 Sb. stanoví lhůty pro čištění komínů, případně kontrolu jejich stavu a sice za rok nejméně:

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná:

    1. do výkonu 50 kW šestkrát,

    2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná:

    1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát,

    2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát,

    3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.

Při čištění komínů se provádí současně také kontrola jejich stavu. U komínů, do nichž jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, se kontroluje pouze jejich stav.

Kontrola a čištění komínů je službou

Kontrola a čištění komínů je službou, kterou zajišťuje pronajímatel bytu, a cena za kontrolu a čištění komínů se rozúčtuje mezi jednotlivé nájemce bytů (dříve podle zrušené vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním

Nahrávám...
Nahrávám...