dnes je 18.5.2024

Input:

Detail u střešního okna

28.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.4.3.1
Detail u střešního okna

Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Při návrhu střešních oken, umístěnch do šikmých zateplených střešních plášťů, je vždy nezbytné vybrat vhodnou a konstrukčně funkční otvorovou výplň. Zohlednit je nutno následující:

• možnou optimální velikost s ohledem na dostatečné osvětlení v interiéru,

• zohlednit orientaci ke světovým stranám (případný návrh příslušného stínění a zabránit přehřívání interiéru),

• umístění okna polohově navrhnout tak, aby bylo uživateli umožněno jeho pohodlné otevírání, případně zvolit příslušný typ otevírání (např. horní nebo spodní) nebo i dálkové ovládání,

• materiálovou variantu otvorové výplně (plast, dřevo) navrhnout s ohledem např. na představu investora o budoucí údržbě,

• poloha střešního okna v šikmé střeše musí respektovat proudění vzduchu v místnosti a korespondovat s navrženou polohou otopných těles.

Obr. č. 1: Umístění střešního okna s ohledem na proudění vzduchu

Obr. č. 2: Příklad umístění okna v oblasti nad půdní nadezdívkou

Při návrhu detailu u střešního okna je třeba respektovat:

• umístění objektu a vliv místních podmínek: např. v horsk••ch oblastech zvážit dle geometrie střechy a typu krytiny návrh zachytávačů sněhu v oblasti nad střešními okny,

• konkrétní technologii kompletace a montáže příslušného dodavatele střešních oken,

• zajistit správné kotvení osazovacího rámu okna k nosné konstrukci střechy (montážní lať doporučují dodavatelé střešních oken umístit cca 20 až 30 mm nad průběžnou lať),

• v oblasti napojení osazovacího rámu okna na pojistnou hydroizolaci zajistit vodotěsnost.

Provedení dle ČSN 73 1901:

  • v rovině doplňkové vodotěsnicí vrstvy je nad střešním oknem nezbytné navrhnout opatření pro zachycení a odvedení případné vody stékající po doplňkové vodotěsnicí vrstvě. Obdobná opatření jsou nezbytná v rovině pojistné hydroizolační vrstvy,

  • zvolený konstrukční typ okna a způsob jeho osazení musí umožnit spolehlivě pro¬veditelné

Nahrávám...
Nahrávám...