dnes je 16.6.2024

Input:

Energeticky úsporné zdroje nuceného větrání

12.9.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V topném období je vhodné ohřívat přiváděný vzduch solární energií. Mimo topné období je energeticky velmi výhodné ochlazování místnosti chladným vzduchem bez umělého chlazení vzduchu.

U nuceného větrání závisí dispoziční tlak pro prudění vzduchu budovou (místností) na parametrech použitého ventilátoru. Podle účelu budovy je větrání místnosti, vzhledem k atmosférickému tlaku vzduchu ve venkovním prostoru považováno za:

 • podtlakové větrání - spodtlakem pro přívod vzduchu do větraného prostoru,
 • přetlakové větrání - spřetlakem přiváděného vzduchu do větraného prostoru,
 • rovnotlaké větrání - satmosférickým tlakem ve větraném prostoru.

Nuceným větráním budovy (místnosti) nejlépe zajistíme:

 • požadovaný objemový průtok větracího vzduchu,
 • polohu přiváděného vzduchu do místa požadovaného větrání vmístnosti,
 • proměnný průtok vzduchu podle provozních požadavků,
 • možnost využití alternativních zdrojů na ohřev vzduchu a zpětné využití tepla,
 • lepší možnost úpravy kvality venkovního vzduchu, např. sohledem na čistotu, teplotu a vlhkost.

Použití alternativních zdrojů

Snížením prostupu tepla se zvyšuje podíl tepelné ztráty na větrání při celkové tepelné bilanci. Teplota přiváděného vzduchu pro větrání, vzhledem k malé tepelné ztrátě prostupem, je nízká a proto teplota pro ohřívání vzduchu je vhodná pro využití alternativních zdrojů.

Ohřev vzduchu solární energií

V topném období je vhodné ohřívat přiváděný vzduch solární energií. Při jímání slunečního záření s transformací do vzduchu existuje řada způsobů a variant s využitím:

 • akumulace tepla do hmoty nebo přímý přenos tepla od absorbéru do vzduchu,
 • pasivních absorbérů z osluněných fasád a střešních ploch nebo vzduchových kolektorů, umístěných např. na střeše,
 • ohřívaného vzduchu pro centrální rozvod vcelé budově nebo místní rozvod pro jednotlivé místnosti nebo podlaží.

Při přebytku tepla v solárním kolektoru a jeho nevyužití pro ohřev větracího vzduchu, je možné zajistit přepnutí ohřátého vzduchu ze vzduchového kolektoru na zemní kolektor a teplým vzduchem akumulovat teplo do země.

Chlazení větracího vzduchu

V letních měsících je třeba místnost, resp. budovu ochlazovat vzduchem, zejména při prosklené plášťové konstrukci, která vytváří tepelné zisky od slunce.

Konvekční chlazení místnosti chladným větracím vzduchem z venkovního prostoru (bez umělého chladícího zdroje) může být využíváno jako:

 • přímé ochlazování vzduchu vmístnosti výměnou vzduchu, který je ohřátý od tepelných zisků, např. od slunce,
 • odvod naakumulovaného tepla zteplejšího povrchu konstrukce místnosti do chladnějšího vzduchu, např. při nočním větrání budovy se zajišťuje vychladnutí konstrukce.

Ochlazování místnosti chladným vzduchem bez umělého chlazení vzduchu je energeticky velmi výhodné, i když objemový průtok pro ochlazování je

Nahrávám...
Nahrávám...