dnes je 18.5.2024

Input:

Funkční požadavky, typy kanalizace a materiály pro kanalizaci

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.1
Funkční požadavky, typy kanalizace a materiály pro kanalizaci

FUNKČNÍ POŽADAVKY

Funkce kanalizace

Základní funkcí kanalizace je odvedení splaškových a dešťových vod do veřejné stokové sítě, její odvětrání a ochrana životního prostředí.

Normové prostředí

Základními normami pro vnitřní kanalizaci jsou ČSN 75 6760, která navazuje na ČSN EN 12056 a stává se její nedílnou součástí. Norma platí od června 2003. Doplňuje ty požadavky, které evropská norma ponechává neřešeny s odkazem na národní legislativu a některé požadavky přizpůsobuje našim zvyklostem. V nové ČSN 75 67 60 jsou uvedeny převážně odlišnosti a doplnění, hlavní text zůstává v evropské normě.

Pro projektování jsou třeba obě normy, protože nová ČSN by se opakováním všech požadavků z EN stala velmi obsáhlou, proto autoři zvolili alternativu doplnění již platného existujícího

Nahrávám...
Nahrávám...