dnes je 22.4.2024

Input:

Funkční požadavky

22.7.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.1
Funkční požadavky

Funkce vodovodu spočívá v přivedení zdravotně nezávadné pitné vody k jednotlivým zařizovacím předmětům, instalovaným v kuchyních, hygienickém zařízení i pro technologická zařízení. V případech, kdy není třeba zajistit vodu pitnou, zřizuje se vodovod pro rozvod vody užitkové. To neznamená, že užitková voda nemusí být hygienicky nezávadná.

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka (zpravidla jedna pro objekt) přivádí vodu z veřejného vodovodu do objektu. V případě, že je v obci zřízen vodovod užitkové vody, napojí se objekt i na tento vodovod samostatnou přípojkou. Na rozvod užitkové vody se napojují požární hydranty, splachovací nádržky WC, zahradní hydranty pro závlahu zeleně a další výtoky, kde je použití užitkové vody přípustné. V poslední době je aktuální zadržování a využívání dešťové vody. K tomu účelu se užívá podzemních nádrží různých velikostí (určují se podle velikosti odvodňovaných ploch) a z různých materiálů (např. PE aj.).

Na vodovodní přípojce je osazeno fakturační měřidlo (vodoměr), hlavní uzávěr vody a zpětná klapka, která zajišťuje, že při poklesu tlaku ve veřejném vodovodu nemůže dojít ke zpětnému proudění vody. Opatření dle ČSN EN 1717 – Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí (platí již 2 roky) neměla dříve český ekvivalent. Důležité je i oddělení požárního vodovodu od pitné vody, protože voda v potrubí požárního vodovodu zůstává prakticky bez pohybu. Při poruše a podtlaku se začne vracet voda z rozvodu požární vody a tato znehodnocená voda se vrací do rozvodu pitné vody. K tomu účelu se v místě napojení požárního vodovodu osazuje speciální přerušovací armatura, která v případě podtlaku zamezí nátok vody z požárního vodovodu. Zároveň tato armatura umožňuje bezpečné připojení kotlů apod.

Třmenový navrtávací pás

Zemní souprava teleskopická

Rozvodné potrubí

Rozvodné potrubí sestává z ležatých páteřních rozvodů studené, teplé (TV) a cirkulační vody, uložených většinou pod stropem suterénu. Odtud jsou napojeny jednotlivé stoupačky, uložené buď v drážkách, nebo lépe v instalačních jádrech. Na patě stoupaček bývají osazeny uzavírací, regulační a vypouštěcí armatury. Obecně platí, čím více armatur, tím jednodušší je obsluha a údržba. V souvislosti s úsporami energie lze namísto cirkulačního potrubí teplé vody volit elektrický ohřev potrubí teplé vody, to ovšem platí za předpokladu velmi dobré tepelné izolace potrubí. Navíc odpadá montáž potrubí pro cirkulaci teplé vody (snížení investičních nákladů i prostorových nároků).

Pro rozvod vody se používají ocelové pozinkované, plastové nebo měděné trubky, doplněné příslušnými tvarovkami.

Výhodou

Nahrávám...
Nahrávám...