dnes je 26.6.2022

Input:

Jak postupovat, když stavba nemá dokumentaci

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18
Jak postupovat, když stavba nemá dokumentaci

Mgr. Martina Pavelková

Dotaz:
Před několika lety jsem zakoupil větší dům, secesní vilu, výstavba někdy okolo roku 1880. Koncipován je jako rodinné sídlo, nicméně je nyní zapsán jako stavba občanské vybavenosti. Obec do této stavby bez problémů zapsala jak trvalé bydliště manželky, tak dětí. Daň platím dle výměry jako za rodinný dům, takto je i stavba užívaná.
Historicky stavba sloužila k bydlení. Následně po válce po vysídlení Němců spadla jako konfiskát do vlastnictví státu, který zde zřídil národní výbor, knihovnu a ordinaci lékaře, a zřejmě zapsal stavbu jako občanskou vybavenost. Po roce 1990 byla stavba převedena na obec, která ji jako nadbytečný majetek prodala a po několika přeprodejích skončila definitivně u mě. Statut občanské vybavenosti však trvá doteď. Je tento stav užívání takto zapsané stavby k bydlení v rozporu se zákonem? Pokud ano, jak to, že obecní úřad zde nedávno (5 let) zapsal trvalé bydliště a jak řešit tento stav, pokud je protiprávní? Žádná dokumentace k domu již z podstaty konfiskátu neexistuje, získal jsem jen zakreslení půdorysu ze starých katastrálních map, dům sedí, hospodářské budovy jen částečně.

Odpověď:

Z Vašeho dotazu není přesně zřejmé, co myslíte větou: je nyní zapsán jako stavba občanské vybavenosti. Nejedná se totiž o údaj, který by byl evidován v katastru nemovitostí, v tom nalezneme pouze “budova s číslem popisným“. Podrobné označení druhu stavby se v dnešní době zadává do tzn. RÚIANU, registru nemovitostí, ovšem vždy na základě nějakého rozhodnutí stavebního úřadu, které, jak vyplývá z Vašeho dotazu, se nedochovalo.
Pokud je jako občanská vybavenost nemovitost označená v územním plánu, pak se nejedná o dokument, který by určoval stávající účel užívání stavby. Ten je totiž určen pouze a jedině kolaudačním rozhodnutím (souhlasem). Patrně z toho důvodu Vám bylo v domě zapsáno trvalé bydliště, a je Vám

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...