dnes je 3.12.2023

Input:

Kazetové podhledové systémy

2.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.5
Kazetové podhledové systémy

Tyto podhledy je možno výstižněji označit jako modulové. Rozšířily se souběžně s "hladkými“ podhledy sádrokartonovými, které svými některými výjimečnými vlastnostmi vhodně doplňují. Přitom mají některé odlišností, které je nutno při návrhu a realizaci těchto stavebních dílů respektovat.

Podhledová konstrukce modulového typu se vždy skládá ze dvou částí, které spolu úzce spolupracují. Tvoří ji:

 • kovová (ocelová) nosná konstrukce, která zajišťuje statickou funkci stavebního dílu, jeho stabilitu a přenáší veškeré zatížení z podhledu do nosné konstrukce,

 • výplňové desky (kazety, panely), které vytvářejí celistvost podhledu a poskytují mu architektonické a stavebně technické vlastnosti.

Postupem vývoje se vyprofilovaly technické charakteristiky těchto podhledových systémů:

 • modulová koncepce – konstrukční díly se vyrábějí v modulech, které umožňují jejich univerzální kombinovatelnost, a tím snadnou montáž a relativně jednoduchá pravidla návrhu a konstrukce. Současně je unifikovaná řada doplňků (svítidel, anemostatů a dalších). Standardem je formát 600 x 600 mm (v SRN 625 x 625mm, pro nás ne příliš vhodný) a jeho násobky či díly: 1200 x 600, 1200 x 300 atp. Nabídka výrobců může však zahrnovat i formáty jiné,

 • finální povrchová úprava – týká se jak konstrukce, tak desky. Standardem je barva bílá, podobná RAL 9010,

 • lehká nepochůzná konstrukce – díly jsou navrhovány tak, aby respektovaly maximální plošnou hmotnost 50 kg/m2 a toto zatížení účinně přenesly do nosných konstrukcí stavby i v případě, že jeden z nosných prvků ztratí svou statickou funkci.

S tím, že je k dispozici modulový konstrukční systém, musí projektant počítat od samého počátku navrhování konstrukce objektu. Řešení objektu musí umožňovat standardní zavěšení navrženého podhledu, a to ve zvoleném modulu a technologii kotvení. Jakékoliv improvizování ve stadiu montáže jednak přináší možnost, že konstrukce nebude spolehlivá, jednak zásadně ovlivňuje celkovou cenu stavby. Projektant elektroinstalací musí znát modul a možnosti instalování osvětlovacích těles, projektant vzduchotechniky musí respektovat možnosti osazení výustek vzduchotechniky a stavař musí vše zkoordinovat. (Obvyklou skutečnost v projektu, tj. diagonála v půdorysu místnosti s označením "Podhledová konstrukce viz výrobní dokumentace dodavatele“ lze akceptovat jen po ověření všech návazností).

Vzhledem k tomu, že všechny díly jsou povrchově upravené a ve většině případů nepřichází v úvahu jejich dodatečná povrchová úprava na stavbě (na rozdíl od SDK ploch), měla by přicházet tato technologie na stavbě jako poslední. V ideálním případě jsou místnosti vymalovány a po instalaci podhledu se pouze pokládají podlahové krytiny a instaluje se mobiliář nebo stroje a zařízení.

Výplňové desky

Pro splnění provozně technických i estetických požadavků uživatele nabízejí výrobci stropních systémů ve svém výrobním programu řadu možností. Pokusíme se je seskupit podle jednotlivých typů a vlastností:

 • minerální desky – představují základní nabídku produktů. Umožňují splnit nejen standardní požadavky na řešení podhledu, ale i speciální řešení akustická (jak pro zvukovou pohltivost, tak pro neprůzvučnost) a především protipožární. Pro konkrétní použití rozlišujeme, zda se jedná o desky tvrdé nebo měkké. Tvrdé desky se odlévají z vhodných komponentů technologií podobnou výrobě papíru, svou konzistencí jsou velmi hutné (objemová hmotnost je od 280 kg/m3). I v jednoduché konstrukci zvyšují požární odolnost a mají zajímavé akustické vlastnosti. Povrchová úprava se provádí ražením, posypem, nástřikem, přitom jako finální úprava je použita akrylová barva nebo kašírování. Měkké desky (často označované jako softboard) se lisují z minerální vlny a jako povrchová úprava se používá obvykle netkaná textilie, nakašírovaná na slisované jádro. Desky jsou lehké (objemová hmotnost je od 60 kg/m3) s vysokými hodnotami zvukové pohltivosti, nízkými hodnotami vzduchové průzvučnosti a s omezeným použitím v protipožárních konstrukcích. Výhodou je i vysoká odolnost proti vlhkosti a možnost tvarování do oblouků,

 • kovové výplňové desky – se vyrábějí z pozinkovaného plechu nebo z ušlechtilých materiálů (hliníku, nerezového plechu) v provedení hladkém nebo v různých variantách perforování. Povrchová úprava přechází od leštěných povrchů přes standardní bílou barvu k nejrůznějším barevným provedením. Speciální provedení dílců řeší vynikajícím způsobem též zvukovou pohltivost, neprůzvučnost i požární odolnost. Jedná se o reprezentační a nákladné řešení, které se prosazuje především u komerčních budov a provozů,

 • sádrové a sádrokartonové desky – představují oživení nabídky dezénů a alternativu řešení akustických požadavků. Jsou obdobou velkoplošného sádrokartonu s tím rozdílem, že svým pojetím zapadají do koncepce podhledů modulových. Desky jsou formátovány do standardních modulů, jsou kombinovatelné s obvyklými nosnými konstrukcemi, mají konečnou povrchovou úpravu a širokou paletu provedení hran,

 • dřevovláknové desky – představují oživení nabídky především z hlediska struktury povrchu a barevnosti. Dřevěná hmota je lisována s různými pojivy a příměsmi, které deskám dávají nevšední vzhled, vysokou mechanickou odolnost a velmi dobré akustické vlastnosti. Uplatnění naleznou jak v projektech reprezentačních prostor, tak i např. v interiérech sportovních hal nebo plaveckých bazénů,

 • plastové elementy – jsou v modulových systémech využívány většinou jako doplňkové díly, především ve funkci větracích mřížek. Vyspělá technologie zpracování základního materiálu předpokládá perfektně provedené kazety s jemnými detaily, ušlechtilým povrchem i potřebnou mechanickou odolností.

Nejčastěji se používá standardní formát (600 x 600mm), přitom cenově i pracností výhodnější je formát obdélníkový 1200 x 600mm. Pro uvedené formáty jsou k dispozici doplňky i např. technická řešení s požární odolností do Rp = 120 minut. Pro dlouhé úzké prostory (chodby, koridory), kde jsou skoro vždy problémy se zavěšením klasického čtvercového podhledu, jsou vhodné tzv. "panelové formáty“ 1200÷2500 x 300-600 mm, které v kombinaci s vhodnými nosnými profily jsou samonosné. Nadstandardní možností řešení podhledu v interiéru, kde je žádoucí zmenšit členění podhledu nosnou konstrukcí, je použití velkoformátových desek (1200 x 1200 až 2400 x 1200 mm). V tomto provedení je třeba dobře zvážit, do jakého prostoru a s jakým provozem se s konstrukcí počítá.

Okruh konstrukčních dílů, které jsou s výplňovou deskou slučitelné, určuje provedení hran. Základní typy provedení, které mohou být u různých konstrukčních variant dále modifikovány, jsou následující:

Tabulka č. 1: Základní typy provedení hran

Systémy nosné konstrukce

Provedení nosné konstrukce pro vytvoření podhledu je předmětem rozsáhlé nabídky výrobců těchto systémů. Z řady konstrukčních variant uvedeme základní principy řešení:

 • viditelná konstrukce – je nejčastěji používaná varianta. Nosná konstrukce se skládá z viditelných kovových profilů šířky 15 nebo 24 mm, do nichž jsou obvykle desky volně vkládány,

Obrázek č. 18: Viditelná nosná konstrukce podhledu

Na kontaktní svislé konstrukce (zdi, sloupy, příčky) jsou připevněny v příslušné výšce okrajové profily. Na ně se ukládají v osových vzdálenostech modulu hlavní profily a pomocí závěsů se fixují v potřebné výšce. Do těchto profilů se vloží profily příčné. Tvary, provedení prvků, detaily napojení se liší podle výrobce systému, zásady montáže jsou stejné: zajištění rovnoběžnosti profilů a umístění otvorů, dodržení pravoúhlosti konstrukce, dodržení předepsaného počtu závěsů a jejich rozmístění. Obvyklé je pravidlo, že jednomu závěsu přiléhá max. 1,5 m2 zavěšené plochy podhledu. Minimální délky závěsů pro protipožární funkce, maximální rozměry konstrukce a ostatní parametry jsou uvedeny v příslušných technických listech výrobce.

Doporučení: pokud potřebujeme do rastru vložit

Nahrávám...
Nahrávám...