dnes je 24.4.2024

Input:

Kdy lze zrušit registrovaný významný krajinný prvek?

27.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Významné krajinné prvky (VKP) jsou základními instituty obecné ochrany přírody a krajiny. Jedná se o ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Kdy může orgán ochrany přírody rozhodnutí o registraci zrušit?

Ze zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části krajiny (např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, tr­valé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy nebo cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků) se mohou významnými krajinnými prvky stát na základě registrace - rozhodnutí orgánu ochrany přírody (v úrovni pověřeného obecního úřadu). Účastníkem řízení o registraci je vždy vlastník dotčeného pozemku a obec a dále další subjekty,

Nahrávám...
Nahrávám...