dnes je 27.6.2022

Input:

KNX a další zařízení

1.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.6 KNX a další zařízení

Ing. Josef Kunc

Třetí základní skupinou programovatelných přístrojů pro KNX systémové elektrické instalace jsou tzv. kontroléry – tedy přístroje, které slouží k provázání funkcí budovy mnohdy i velice náročnými logickými vazbami. Jejich účelem je dosažení maximálního možného komfortu při řízení všech těchto funkcí a současně také co nejvyšších dosažitelných úspor energií, tedy optimalizace spotřeby. V závislosti na rozsahu potřeby těchto vazeb (často souvisí s velikostí objektu, ale především s rozsahem potřebných komunikačních možností mezi jednotlivými použitými technologickými celky) se mohou použít poměrně jednoduché logické členy, jindy je nezbytné použití složitějších vazeb, případně i využití účelově nastavených vazeb mezi sběrnicí KNX a jinou technologií (např. LON-Works®).

Logické prvky

Mnohé logické vazby jsou stále častěji součástí aplikačních programů akčních členů nebo snímačů, ale mohou být také zcela samostatnými přístroji, obvykle určenými pro montáž do rozvaděčů.

Jednodušší logické moduly zabezpečují jen jednu nebo několik logických funkcí, jako:

 • - základní logické funkce (AND, OR, XOR, negace),
 • - hradlo/filtr,
 • - časové zpoždění,
 • - násobení,
 • - indikace minimálních a maximálních hodnot,
 • - komparátor teplot,
 • - mezní hodnoty,
 • - změna formátu (např. převod 1bitové hodnoty na 14bytovou textovou zprávu),
 • - scény,
 • - čítač,
 • - schodišťový spínač,
 • - spínání hodnot apod.

Takovéto logické moduly se použijí jen v případech, kdy je potřebné doplnit pouze několik vazeb, které nelze realizovat využitím logických funkcí v aplikačních programech akčních členů nebo snímačů.

Pro některé účely mohou být využity specializované logické moduly, určené pro řízení určeného oboru funkcí. Takovýmito specializovanými moduly mohou být například:

 • - řídicí pro automatizovaný provoz až několika stovek žaluzií, spolupracující s dalšími nezbytnými přístroji, jakými jsou snímače povětrnostních údajů apod.,
 • - zabezpečovací, určené pro vytváření zabezpečovacích funkcí v systémové instalaci, která se současně podílí na elektronickém zabezpečení budovy,
 • - chybových hlášení pro detekování dílčích chybových hlášení a jejich předávání po sběrnici k dalšímu zpracování,
 • - monitorovací, pro zjišťování přítomnosti vybraných přístrojů na sběrnici a o jejich komunikaci, atd.

Kromě toho jsou k dispozici složitější, volně programovatelné logické neboli funkční moduly vybavené skutečně rozsáhlými programovacími možnostmi. Jediný takovýto funkční modul postačí k vytvoření všech potřebných logických vazeb i ve velmi rozsáhlé instalaci.

Přístroje pro vizualizaci

Proč potřebujeme speciální prvky pro vizualizaci? Protože z jakýchkoli důvodů potřebujeme z jednoho místa mít přehled o provozních stavech ať již některých nebo i všech funkcí v objektu nebo v jeho části a současně také mít možnost tyto provozní stavy měnit podle okamžité potřeby. Vizualizací bychom mohli rozumět i pouhé zobrazení provozních stavů požadovaných funkcí. Avšak vizualizační prostředky nabízí kromě možnosti ovládání zobrazovaných funkcí také operativní vytváření vazeb pro aktuální způsoby společného řízení, jako jsou scény, časové programy apod.

Zcela nejjednodušší vizualizací je zobrazení aktuálního provozního stavu ovládané funkce (pouze stavy zapnuto, vypnuto) svitem dvoubarevných nebo i vícebarevných LED (pro dvě barvy nejčastěji zelená, červená), kterými jsou zpravidla vybaveny tlačítkové snímače (obr. 1).

Obr. 1: Zobrazení provozního stavu změnou barvy LED na ovládacím tlačítku

O vizualizaci však hovoříme teprve v případě těch prostředků, které mohou nejen zobrazovat, ale také ovládat vyšší počty funkcí.

Různé displeje v prvních letech využívání systémové instalace KNX ještě nebyly běžnými prostředky. Proto se vytvářely relativně jednoduché vizualizační prostředky, sestávající z miniaturních ovládacích tlačítek a světelných zdrojů (LED). Pro tyto účely byly široce využívány mnohonásobné univerzální přístroje (koncentrátory), u nichž lze každý pól

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...