dnes je 1.4.2023

Input:

Kolaudace po novele stavebního zákona – aktualizované metodiky MMR a odpovědi na nejčastější dotazy

5.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Velká novela stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. 1. 2018, změnila zásadním způsobem kolaudaci staveb. Ty stavby, které bylo dříve možné užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu, mohou být od 1. 1. 2018 užívány ihned po dokončení. U zbytku staveb (stavby vyjmenované v ust. § 119 odst. 2 stavebního zákona) podléhá jejich užívání vydání kolaudačního souhlasu, příp. za určitých podmínek kolaudačního rozhodnutí.

Velká novela stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. 1. 2018, změnila zásadním způsobem kolaudaci staveb. Ty stavby, které bylo dříve možné užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu, mohou být od 1. 1. 2018 užívány ihned po dokončení. U zbytku staveb (stavby vyjmenované v ust. § 119 odst. 2 stavebního zákona) podléhá jejich užívání vydání kolaudačního souhlasu, příp. za určitých podmínek kolaudačního rozhodnutí. Nová právní úprava vyvolala v praxi množství otázek, a to především v souvislosti s užíváním rodinných domů, přidělováním čísel popisných a zápisem stavebních objektů do registru nemovitostí. Ministerstvo pro místní rozvoj již dříve na toto téma publikovalo dvě metodické pomůcky, týkající se zápisu stavebních objektů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a kolaudace rodinných domů. Podle těchto metodik měl stavebník v případě stavby, která se nekolauduje, avšak přiděluje se jí číslo popisné, po jejím dokončení požádat stavební úřad, aby vyzval obecní úřad k přidělení čísla popisného. Pro tyto účely navrhlo ministerstvo jednotný formulář, jehož přílohami jsou geometrický plán a prohlášení o provedení stavby v souladu s vydanými povoleními, resp. ověřená dokumentace, příp. dokumentace skutečného provedení stavby. Ostatní stavby, které se nekolaudují, pak může stavební úřad zapsat do RÚIANU teprve na základě reklamace katastrálního úřadu, případně dobrovolné součinnosti stavebníka.

Dne 15. 6. 2018 publikovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ke kolaudaci rodinných domů novou pomůcku, kterou doplnilo o odpovědi na nejčastější dotazy. V rámci aktualizované metodiky ministerstvo potvrdilo, že pokud se nejedná o „developerský projekt rodinných domů“ (pak se totiž jedná o stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit), spadají rodinné domy do kategorie staveb, které mohou být užívány pouze na základě provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.), tzn. bez kolaudace ve smyslu stavebního zákona. Při hodnocení kritéria, zda se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, by měl stavební úřad dle ministerstva vždy individuálně hodnotit, zda

Nahrávám...
Nahrávám...