dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář k ustanovení § 2 zákona č. 250/2021 Sb., a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ (Vymezení pojmů)

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.2
Komentář k ustanovení § 2 zákona č. 250/2021 Sb., a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ (Vymezení pojmů)

Ing. Antonín Voříšek

§ 2 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti k tomu stanoví:

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) nádobou těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením; nádoba se může skládat z více než jednoho tlakového prostoru,

b) tlakovou nádobou stabilní nádoba, která neslouží k dopravě plynů,

1. neměnící své stanoviště, trvale nebo přechodně spojená se zdrojem tlaku,

2. přenosná, převozná nebo pojízdná, pokud je se zdrojem tlaku spojena trvale,

3. přenosná, převozná nebo pojízdná, pokud je se zdrojem tlaku spojena při plnění nebo vyprazdňování obsahu plynem nebo plyn slouží jako ochranná atmosféra,

c) nádobou na plyny nádoba sloužící k dopravě plynů od zdroje na místo spotřeby, u plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C nebo u nichž je při teplotě +50 °C absolutní tlak par vyšší než 3 bar,

d) jednoduchou tlakovou nádobou nádoba vyráběná sériově podle nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh2),

e) bezpečnostní výstrojí zařízení určená k ochraně vyhrazeného tlakového zařízení před překročením nejvyšších pracovních mezí,

f) tlakovou výstrojí zařízení, která mají provozní funkci a jejichž těleso je vystaveno vnitřnímu tlaku,

g) tlakem tlak vztažený k atmosférickému tlaku; podtlak se vyjadřuje zápornou hodnotou,

h) nejvyšším pracovním tlakem nejvyšší dovolený tlak v označení (PS) udaný výrobcem, pro který je vyhrazené tlakové zařízení navrženo; definován je pro určité místo udané výrobcem, na které jsou obvykle připojena ochranná nebo omezující zařízení,

i) objemem v označení (V) vnitřní objem tlakového prostoru v litrech, včetně objemu hrdel až k prvnímu spoji nebo svaru, po odečtení objemu trvale zabudovaných vnitřních

Nahrávám...
Nahrávám...