dnes je 24.4.2024

Input:

Komentář k ustanovení § 9 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti VTZ a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ (Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám)

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.9
Komentář k ustanovení § 9 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti VTZ a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ (Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám)

Ing. Antonín Voříšek

§ 9 zákona č. 250/2021 Sb., stanoví:

Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny

(1) Náležitosti rozhodnutí o vydání oprávnění podle § 8 jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné osoby podle § 8 odst. 2 písm. a), její bydliště nebo místo trvalého pobytu a datum narození,

b) činnosti, pro které se oprávnění vydává, jejich rozsah a podmínky organizačně-technického výkonu,

c) doba platnosti oprávnění.

(2) K zániku oprávnění dochází dnem,

a) kdy držitel oprávnění oznámí pověřené organizaci, že ukončil jakoukoli činnost v rozsahu oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny,

b) kdy držitel oprávnění zanikne, popřípadě podnikající fyzická osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou, nedojde-li k pokračování živnosti,

c) kdy dojde ke zrušení živnostenského oprávnění k jakékoli činnosti v rozsahu oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny,

Nahrávám...
Nahrávám...