dnes je 20.6.2024

Input:

Kontrola kotlů a klimatizačních systémů

14.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost revizí je diferencovaná dle výkonu a stáří kotle: např. vlastník kotle se jmenovitým výkonem od 20 do 200 kW musí opakovat kontrolu každé dva roky, u kotlů na plynná paliva s výkonem nad 100 kW každé 4 roky. Také u klimatizačních systémů je vlastník zařízení s chladícím výkonem vyšším než 12 kW povinen zajistit pravidelnou kontrolu každé 4 roky.

 

Podle směrnice Evropských společenství č. 2002/91/ES implementované do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, lze mezi revize technických zařízení domu zahrnout i povinnost kontroly kotlů a klimatizačních systémů (§ 6 novely úplného znění zákona č. 406/2006 Sb.).

 

Rozlišení revizí podle výkonu a stáří kotle

U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva je vlastník kotle povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti. U kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW se kontrola opakuje každé 2 roky, u kotlů na plynná paliva s výkonem nad 100 kW každé 4 roky. Kontrola se provádí porovnáním výsledků s hodnotami stanovenými zvláštním právním předpisem, nařízením vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky spalování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

 

U zařízení sloužícího pro vytápění s kotli nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu je vlastník povinen zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie. Součástí této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy.

 

U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva s jmenovitým výkonem nad 200 kW je jejich vlastník povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti podle zvláštního právního předpisu, kterým je vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

 

Povinnost, uvedená v předchozích třech odstavcích, se nevztahuje na provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. U vlastníků kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci se pro kontrolu kotlů, jejich dimenzování a zařízení sloužících pro vytápění se postupuje podle § 5 odstavec 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění.

Nahrávám...
Nahrávám...