dnes je 13.4.2024

Input:

Kulturní památka

9.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

K zápisům nemovitostí do státního seznamu kulturních památek v minulosti docházelo dle různých právních úprav a co se formy týče různými způsoby. V praxi se tak jejich vlastníci v současné době v rámci deklaratorního správního řízení mnohdy domáhají, že se o nemovitou kulturní památku nejedná, neboť k zápisu nedošlo v souladu s tehdy platnou právní úpravou.

K zápisům nemovitostí do státního seznamu kulturních památek v minulosti docházelo dle různých právních úprav a co se formy týče různými způsoby. V praxi se tak jejich vlastníci v současné době v rámci deklaratorního správního řízení mnohdy domáhají, že se o nemovitou kulturní památku nejedná, neboť k zápisu nedošlo v souladu s tehdy platnou právní úpravou. Tímto případem se v nedávném rozsudku zabýval také Nejvyšší správní soud (rozsudek ze dne 7. 2. 2018, sp. zn. 9 As 330/2016). Ten konstatoval, že deklaratorní řízení za účelem přezkumu zákonnosti provedení zápisu do státního seznamu kulturních památek dle zákona o kulturních památkách účinného do 31. 12. 1987 vést nelze. Kulturní památkou se totiž nemovitost dle této právní úpravy stávala přímo ze zákona naplněním stanovených znaků, přičemž zápis do seznamu měl charakter pouze evidenční. Rozhodnutí o tom, zda je určitá nemovitost kulturní památkou, bylo vydáváno pouze v případě pochybností. Podle ust. § 42 odst. 1 následně

Nahrávám...
Nahrávám...