dnes je 16.6.2024

Input:

Lhůty revizí vyhrazených elektrických zařízení

1.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.14
Lhůty revizí vyhrazených elektrických zařízení

Ing. Karel Dvořáček

Příloha 5 NVEZ stanoví základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení a včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Podle prostoru: Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost 5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely 3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob 2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť 0,5 roku
Pojízdné a převozné prostředky (např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy a unimobuňky) 1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu 3 roky
Prostory mokré a s extrémní korozní agresivitou 1 rok
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny: Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy 2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení 4 roky

Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení

  1. Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
  2. Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
  3. Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s
Nahrávám...
Nahrávám...