dnes je 2.12.2022

Input:

Měření a regulace (MaR)

13.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.4
Měření a regulace (MaR)

V současné době hýbe světem snaha o co možná největší úspory energií všeho druhu. Protože zařízení pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení spotřebovávají veliké množství energie (odhadem až 30 %), musí být vybaveny systémem pro měření a regulaci (MaR) odpovídající kvality. Jak už název oboru napovídá, jde o systém, který dokáže udržet předem stanovené (naprogramované) parametry zařízení tak, že porovná naměřenou hodnotu určité veličiny s hodnotou uloženou do paměti a v případě odchylky nad stanovenou mez ji pomocí zásahu akčního členu upraví. Přestože je MaR oborem elektrotechnickým, je důležitá spolupráce s topenářem. Oba potom realizují požadavky investora, který ve svém zadání určí, jak vysoký standard má systém splňovat.

MaR je pak součástí tzv. řídicího systému. Pro jeho vlastnosti se pro budovy se zabudovaným řídicím systémem zavedl pojem „inteligentní budova“. Základní řídicí systémy pro ovládání by měly být schopny ovládat nejméně:

  • větrání, vytápění a klimatizaci,

  • osvětlení a rozvody energií včetně vyhotovení podkladů pro jejich rozúčtování,

  • systémy pro bezpečnost a ochranu např. EPS, kamerový systém aj.,

  • prvky stínící techniky, provoz výtahů a parkování, automatizaci závlahových a dalších systémů v objektu i mimo něj.

K tomu, aby vůbec mohl být jakýkoli systém navržen a zaveden, musí být provedena analýza, ze které vyplynou požadavky na efektivní spotřebu energií, která povede k dosažení trvalých úspor a snížení doby návratnosti investice. Na řešení konceptu inteligentní budovy by měli mít zájem především investor a uživatel. Jen na nich totiž závisí míra komfortu užívání, zabezpečení a dalších aspektů. Systémy řízení provozu budov jsou stále žádanější, protože ony největší měrou přispívají ke snížení provozních nákladů, a to dokonce i v budovách s dobrou tepelnou izolací. Z hlediska přípravy stavby

Nahrávám...
Nahrávám...