dnes je 25.6.2024

Input:

Minimum bezpečnosti práce ve výškách a nad hloubkou

5.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:26

Posluchačům jsou na semináři představena podstatná bezpečnostní pravidla pro práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Téma zahrnuje právní i technické předpisy.

Kapitoly videa

Seminář určen:

osobám odborně způsobilým v prevenci rizik, koordinátorům BOZP na staveništi, ostatním pracovníkům odpovědným za bezpečnost ve firmách, osobám pracujícím ve výškách nebo nad volnou hloubkou (např. na stavbách, při údržbě, při lesnických a dřevařských pracích a dalších)

Obsah semináře:

 1. Údržba stavby - definice
 2. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických záležitostech staveb
 3. "Hlavní aktéři" bezpečnosti budoucí údržby
 4. Nutnost řešit bezpečnostní údržby
 5. Údržba fasády/pláště stavby
 6. Práce na plochách s rizikem pádu
 7. Ukázky některých certifikovaných zvýrobků
 8. ČSN se vztahem k bezpečné údržbě
 9. ČSN 73 1901 Navrhování střech
 10. Přístup na střechy
 11. Údržba střechy/terasy
 12. Chyby v navrhování ocelových žebříků
 13. Štěříny - přechod v madla
 14. Ochranné a záchytné konstrukce 
 15. ČSN se vztahem k OOPP
 16. Kotvící zařízení - požadavky a zkoušení
 17. Požadavky na montáž kotvících bodů

Lektor:

 
Ing. Mojmír Klas CSc.

se věnuje konzultační, projektové a inženýrské činnosti v oblasti ochrany před pádem.

Lektor

Ing. Mojmír Klas CSc.

Ing. Mojmír Klas, CSc.

se věnuje konzultační, projektové a inženýrské činnosti v oblasti ochrany před pádem.

Nahrávám...
Nahrávám...