dnes je 28.5.2024

Input:

Místní provozní řád plynového zařízení

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.3
Místní provozní řád plynového zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

Povinnost vypracovat pro vyhrazená PZ místní provozní řád do jednoho měsíce od zahájení provozu ukládá NV č. 191/2022 Sb. v § 14, odst. (3) písm. b). Místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW.

Místním provozním řádem je předpis, který stanovuje pro místní podmínky v provozu zejména postupy pro provoz, kontrolu a údržbu vyhrazeného plynového zařízení.

Norma ČSN 38 6405 pak podrobně stanoví jeho náležitosti v kapitole 2.

Místní provozní řád pro plynárenská zařízení tvoří provozní dokumentace, která obsahuje předepsané náležitosti, kromě náležitostí uvedených v bodech aa) a ab). Pro zařízení podle ČSN EN 1775 ed. 2 a ČSN 38 6462 , kromě bateriových tlakových stanic, tvoří místní provozní řád technická dokumentace, dodávaná výrobcem podle příslušných předmětových norem.

Při zpracování místního provozního řádu se použijí obecně platné právní předpisy, technické normy, podklady v projektové a dodavatelské dokumentaci, jejíž součástí jsou uceleně zpracované náležitosti uvedené v bodech ad) až af) a ba) až bn), dále pak návody výrobce, zkušenosti z provozu, popř. jiná technická a provozní dokumentace (např. provozní předpisy, pokyny, směrnice apod.).

Do doby zpracování místního provozního řádu se provoz zajišťuje podle zásad uvedených v projektové a dodavatelské dokumentaci, popř. pokynů výrobce. Při dovozu plynových zařízení musí být zajištěny příslušné podklady k vypracování místního provozního řádu v českém nebo slovenském jazyce.

Při zpracování místního provozního řádu se stanoví způsob zajištění obsluhy (trvalá, občasná), potřebný počet pracovníků – obsluhy nezbytný k bezpečné a spolehlivé obsluze, a to na základě dodavatelské dokumentace s přihlédnutím k místním podmínkám.

U zařízení v provozu, kde nelze tyto podklady získat od dodavatele, stanoví počty pracovníků obsluhy a způsob zajištění obsluhy provozovatel na základě porovnání s obdobnými druhy zařízení a na základě provozních zkušeností. Trvalou obsluhou plynových zařízení se rozumí obsluha, při které je nutná soustavná přítomnost pracovníka obsluhy na pracovišti nebo jeho přítomnost v dosahu signalizace (např. optické, akustické). Občasnou obsluhou se rozumí přítomnost na pracovišti k zajištění úkonů stanovených místním provozním řádem, popř.

Nahrávám...
Nahrávám...