dnes je 13.4.2024

Input:

Možnosti obrany proti rozhodnutí měnícímu nebo rušícímu závazné stanovisko

15.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Je dnes již obecně známo, že dotčené orgány vydávají jako podklady pro řízení vedená stavebním úřadem závazná stanoviska, a že ta jsou samostatně přezkoumatelná postupem dle ust. § 149 správního řádu samostatně nebo v průběhu odvolacího řízení vedeného proti meritornímu rozhodnutí stavebního úřadu.

Jestliže tedy v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu napadne odvolatel i závazné stanovisko, nadřízený orgán příslušný k rozhodnutí o odvolání zašle závazné stanovisko orgánu nadřízenému dotčenému orgánu, který závazné stanovisko vydal, a ten je přezkoumá. Pokud nadřízený orgán závazné stanovisko mění, či ruší, vydává o tom rozhodnutí. Někteří z účastníků se cítí být předmětným rozhodnutím mnohdy „poškozeni“, a chtějí se proti rozhodnutí nadřízeného orgánu o změně závazného stanoviska bránit.

Touto problematikou, protože názory na věc byly dosti různorodé, se v minulosti zabýval Poradní sbor Ministerstva vnitra, a vydal na toto téma dva závěry (122/2013 + dodatek k 122/2013). Poradní sbor došel k závěru, že

Nahrávám...
Nahrávám...