dnes je 18.5.2024

Input:

Změna účelu užívání jednotky v domě v bytovém spoluvlastnictví

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Změna účelu užívání jednotky v domě v bytovém spoluvlastnictví

Mgr. Martina Pavelková

Změnu v užívání stavby upravuje ustanovení § 126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb. Předmětná úprava dopadá také na změny v užívání jednotek v bytovém domě, např. změny v účelu jejich užívání z bytového na nebytový prostor a podobně. Otázkou, jak v této souvislosti mnohdy vyvstává je, jaký doklad prokazující oprávnění změnu realizovat musí žadatel o vydání souhlasu se změnou v užívání jednotky dle občanskoprávních předpisů doložit.

Bytové spoluvlastnictví aktuálně upravuje ustanovení § 1158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a následující, přičemž podle ustanovení § 1169 odst. 2 písm. b) postačí ke změně prohlášení, která se týká účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka, souhlas většiny vlastníků všech jednotek. Pokud by se změna účelu užívání týkala společných prostor, byla by tedy a contrario ke změně prohlášení potřeba souhlasu všech vlastníků jednotek. Toto schvalování je však dvoustupňové, tzn., že získání potřebného počtu souhlasů vlastníků jednotek musí předcházet písemný souhlas vlastníka dotčené jednotky, příp. souhlasy jiných vlastníků, kterých se má navrhovaná změna týkat. Dle současné právní úpravy již není změna účelu užívání jakožto změna prohlášení záležitostí, ke které by následně mělo udělovat souhlas ještě i shromáždění (původně ustanovení § 1208

Nahrávám...
Nahrávám...