dnes je 14.6.2024

Input:

Stavby, které nevyžadují rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu - limity jejich umístění v území

17.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2
Stavby, které nevyžadují rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu – limity jejich umístění v území

Mgr. Martina Pavelková

Stavební zákon upravuje v ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. seznam staveb nevyžadujících územní rozhodnutí ani územní souhlas. Na to navazuje ustanovení § 103 odst. 1 téhož zákona, podle kterého tyto záměry nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Na první pohled by se mohlo zdát, že stavebník může realizovat tyto stavby vždy a za jakýchkoliv okolností, realita je však složitější.

Je třeba mít na paměti, že volný režim pro tyto stavby upravuje stavební zákon v mezích předmětu své regulace, tedy "pouze" pro účely vyloučení z povinnosti získat veřejnoprávní oprávnění pro realizaci stavby dle tohoto zákona. To však nevylučuje, aby na určité konkrétní případy dopadala regulace a povinnosti s ní spojené předpisů z jiných oblastí veřejného práva. Novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. byl do ustanovení § 129 navíc vložen nový důvod pro nařízení odstranění stavby, a to pro případy, kdy stavba sice nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení, ale je prováděna nebo byla prováděna v rozporu s právními předpisy.

Před realizací stavby uvedené ve výčtu v ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona je tedy nutno si vždy položit otázku, se kterými právními předpisy vyjma stavebního zákona se může předmětná stavba v daném místě a čase dostat do rozporu (přitom je třeba zohlednit také územní specifika, jako např. že se jedná o území podléhající regulaci lázeňského zákona). Z povahy věci i z důvodové zprávy k uvedené novele vyplývá, že se musí jednat o předpis veřejnoprávní. Soukromoprávní předpisy

Nahrávám...
Nahrávám...