dnes je 10.6.2023

Input:

Nejvyšší správní soud k požárním závadám stavby

10.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V rozsudku ze dne 28.3.2018, čj. 10 As 129/2017 - 43, dostupném na www.nssoud.cz se Nejvyšší správní soud zabýval situací, kdy stavební úřad nařídil vlastníku stavby pořídit dokumentaci pro nezbytné úpravy z důvodu požární závady stavby.

Tato závada zjištěná při kontrole provedené Hasičským záchranným sborem ČR („HZS“) měla spočívat v tom, že jedna z odstavných ploch na sousedním pozemku, která měla dle původní projektové dokumentace sloužit jako nástupní plocha pro požární techniku nebyla takto označena a nesloužila svému účelu (parkovala na ní vozidla). Vzhledem k tomu, že stavební úřad nemůže nařídit nezbytné úpravy k odstranění závad bez stanoviska HZS, který je však nemůže vydat, nemá-li k dispozici (aktuální) dokumentaci potřebnou k posouzení požární bezpečnosti stavby, nařídil stavební úřad nejprve pořídit příslušnou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby. Poté, co bude

Nahrávám...
Nahrávám...