dnes je 17.6.2024

Input:

Novela stavebního zákona, společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 96a)

7.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Podle části čtyřicáté šesté nabývá tento zákon účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. ledna 2018. Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách zveřejnilo pracovní verzi tzv. srovnávacího textu, tedy platné znění stavebního zákona s vyznačením změn.

 

Uvedenou novelou stavebního zákona je částečně upraven také režim společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru v ust. § 96a. Stejně jako u společného povolení bude stavební zákon umožňovat vydávat i společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru v případě záměrů, pro jejichž povolení by byl příslušný jiný stavební úřad, než pro jejich umístění. O společný územní souhlas a souhlas s ohlášením bude tedy možné požádat u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d), což jsou speciální stavby vyjma staveb leteckých a u staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d). Příslušným k vydání tohoto souhlasu bude ten stavební úřad, který by byl příslušný k povolení stavby. 

V ostatních částech je úprava tohoto režimu obdobná jako doposud, přestože se ve srovnávacím znění s vyznačením změn jeví text jako zcela nový. Společný souhlas vydává stavební úřad na základě tzv. společného oznámení záměru, což je oznámení stavebního záměru dle ust. § 96 a ohlášení stavebního záměru dle ust. § 105. Analogicky ke změně úpravy v názvu podání pro vydání územního

Nahrávám...
Nahrávám...