dnes je 24.4.2024

Input:

Novela stavebního zákona, společný závazné stanovisko orgánu územního plánování (§ 96b)

14.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Podle části čtyřicáté šesté nabývá tento zákon účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. ledna 2018. Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách zveřejnilo pracovní verzi tzv. srovnávacího textu, tedy platné znění stavebního zákona s vyznačením změn.

 

Velkou novinkou, kterou tato novela přináší, je závazné stanovisko vydávané úřadem územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona v novelizovaném znění. Nově tedy nebude posuzovat soulad záměru s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování stavební úřad v rámci územního řízení, ale bude jej posuzovat úřad územního plánování v závazném stanovisku vydávaném „předem“ jako podkladu žádosti o územní rozhodnutí, vyjma záměrů uvedených v ust. § 103 odst. 1 nacházejících se

Nahrávám...
Nahrávám...