dnes je 14.6.2024

Input:

Novela stavebního zákona: územní souhlas (§ 96)

19.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut územního souhlasu jako takový ve stavebním zákoně zůstává i po 1. 1. 2018, s tím, že doznává pouze drobných změn. Seznam záměrů, pro které postačí vydání územního souhlasu, zůstává stejný, kromě toho, že změny druhu pozemku jsou doplněny o změny způsobu využití pozemků.

Nepřímo je pak rozšířen o ty záměry, které stavební zákon nově upravuje v ust. § 103 a 104 (záměry, které pro svou realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a záměry, které se ohlašují). Z těchto změn lze zmínit např. stavby pro bydlení, u kterých postačí ohlášení, a to bez ohledu na jejich zastavěnou plochu, která byla doposud omezena 150 m2.

První změna procesních aspektů územního souhlasu, ke které v ust. § 96 dochází, je změna v terminologii. Žádost o územní souhlas je novelou nazvána oznámení záměru, tak aby bylo možné zavést institut společného územního souhlasu a ohlášení, v rámci kterého se podává jedna žádost a jedna

Nahrávám...
Nahrávám...