dnes je 22.4.2024

Input:

Nezbytná cesta

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.44
Nezbytná cesta

Mgr. Martina Pavelková

V nálezu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 2408/18, se třetí senát Ústavního soudu zabýval institutem nezbytné cesty a způsobem posuzování okolností, jež ze zákona znemožňují její zřízení.

Nezbytná cesta je soukromoprávní institut zakotvený v ust. § 1029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku a vyjadřuje možnost civilního soudu zřídit za splnění určitých podmínek ve prospěch vlastníka nemovitosti, ke které není zajištěn přístup, tento přístup přes pozemky ve vlastnictví jiných osob, a to v různých podobách, nejčastěji však ve formě služebnosti. Mezi podmínkami pro rozhodnutí o nezbytné cestě nový občanský zákoník upravuje také negativní výčet, a sice že škoda na nemovitosti souseda nesmí převýšit výhodu nezbytné cesty, nedostatek přístupu nesmí být způsoben hrubou nedbalostí nebo úmyslně, a že nezbytná cesta nemůže být zřízena pouze z důvodu pohodlnějšího spojení.

V daném případě civilní soudy, včetně dovolacího, žádost o zřízení nezbytné cesty s poukazem na naplnění uvedené negativní podmínky zamítly. Společnost, která je vlastníkem nemovitosti bez přístupu se proti

Nahrávám...
Nahrávám...