dnes je 13.4.2024

Input:

Novela zákona o hospodaření energií a její dopad na řízení vedená stavebními úřady

18.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 7. 2015 nabude účinnosti novela č. 103/2015 Sb., kterou je novelizován zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Těmito změnami bude mimo jiné dotčena i činnost stavebních úřadů, a to následujícím způsobem.

Poměrně významná je změna v postavení dotčených orgánů (většinou se jedná o Státní energetickou inspekci), které od 1. 7. 2015 již nebudou vydávat závazná stanoviska k záměrům nových staveb, tzn., že zůstanou v příslušných řízeních pouze dotčenými. Průkaz energetické náročnosti budovy proto už nebude podkladem právě pro závazné stanovisko, ale bude přikládán k žádosti a vyhodnocován ve stavebním řízení přímo stavebním úřadem. Průkaz energetické náročnosti budovy nově dokládá stavebník i k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením. Co se týče obsahu samotného průkazu, novelou byl v rámci terminologie upřesněn pojem „alternativní systém dodávek energie“ (viz § 7 odst. 1 písm. d) zákona o hospodaření energií) a to tak, že průkaz musí obsahovat posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému

Nahrávám...
Nahrávám...