dnes je 1.3.2024

Input:

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví - nová úprava ochrany před hlukem

19.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 14. 10. 2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 267/2015 Sb., kterým byl s účinností od 1. 12. 2015 novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jedná se o novelu poměrně rozsáhlou, která se může dotknout běžného každodenního života, ale i stavební činnosti, a to zejména novou úpravou ochrany před hlukem.

V příslušných ustanoveních novelizovaného zákona je zdůrazněno odlišné posuzování hluku dle prostředí, ve kterém je jeho intenzita posuzována. Nově je upraven pojem chráněný venkovní prostor staveb, kde se zdůrazňuje ochrana především těch částí stavby, prostřednictvím kterých proniká hluk do pobytových a obytných místností. Samostatně je nyní definován i pojem chráněný vnitřní prostor stavby, prostřednictvím čehož je nastavena i úprava ochrany pobytových a obytných místností.

Novinky jsou obsaženy i v ustanoveních, které upravují dotčení orgánu ochrany veřejného zdraví v řízeních vedených dle stavebního zákona (ust. § 77). Jestliže je v územně plánovací dokumentaci vymezena plocha pro záměr, u kterého lze předpokládat, že bude po jeho realizaci a uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, tak přestože není ještě realizován, musí být pro umisťovanou stavbu přijata protihluková opatření, jinak nemůže být dotčeným orgánem

Nahrávám...
Nahrávám...