dnes je 25.5.2024

Input:

Nový stavební zákon - je všechno jinak?

22.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:08:07

Nový stavební zákon, velké téma, spousta diskuzí, a zejména zásadní změny napříč stavebním právem.

Kapitoly videa

Orientovat se ve verzích tohoto dokumentu a souvisejících novel po novelizacích, ke kterým došlo ještě před nabytím účinnosti těchto předpisů, je čím dál tím složitější. Zvláště, když i samotná účinnost nového stavebního zákona je nastavena netypicky - za použití institutu tzv. použitelnosti.

Cílem tohoto webináře je podat posluchačům stručný a základní přehled změn, které nový stavební zákon přináší, a to na pozadí dosavadního vývoje této normy. Pozornost bude zaměřena také na zásadní otázku, od kdy a v jakých částech bude nový stavební zákon účinný, a jak bude postupováno v již zahájených procesech.

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat setkává běžně také s praxí správních orgánů na úseku ochrany životního prostředí a ostatních dotčených orgánů. Náplní její práce je rovněž metodická činnost vůči obecním úřadům a pořizovatelům územních plánů, a také činnost publikační. 

Nahrávám...
Nahrávám...