dnes je 13.4.2024

Input:

Nový stavební zákon - komplexní pozměňovací návrh předkládaný opozicí

5.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.71
Nový stavební zákon – komplexní pozměňovací návrh předkládaný opozicí

Mgr. Martina Pavelková

Návrh nového stavebního zákona byl projednán v prvním čtení v Poslanecké sněmovně dne 5. 11. 2020 pod číslem sněmovního tisku 1008/0. Následně byl návrh projednán ve výborech, které jeho projednávání přerušily. K tomuto návrhu jsou aktuálně připravovány dva pozměňovací návrhy. První z nich má být připravován samotným předkladatelem, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, a dosud nebyl zveřejněn. Druhý komplexní pozměňovací návrh byl zpracován pod vedením skupiny opozičních poslanců a jeho teze včetně navrženého úplného znění vládního návrhu jsou dostupné zde: https://www.piratskelisty.cz/clanek-3698-stavebni-rizeni-ma-byt-jednodussi-a-levnejsi-opozice-predklada-spolecny-pozmenovaci-navrh-stavebniho-zakona . V následujícím textu budou představeny hlavní body druhého zmiňovaného pozměňovacího návrhu skupiny opozičních poslanců (dále jen "opoziční pozměňovací návrh").

1. Institucionální změny

V návrhu nového stavebního zákona je počítáno se vznikem nových státních institucí, a sice Nejvyššího stavebního úřadu, krajských stavebních úřadů a specializovaného stavebního úřadu, v jehož působnosti by mělo být povolování tzv. vyhrazených staveb. V opozičním pozměňovacím návrhu se počítá se zřízením pouze Nejvyššího stavebního úřadu a specializovaného stavebního úřadu pro vyhrazené stavby. Jinak by měla působnost krajských, obecních a jiných stavebních úřadů zůstat stejná, jako doposud, s tím, že výčet jednotlivých obecních stavebních úřadů stanoví prováděcí právní předpis. Posíleny by měly být kompetence samosprávy, např. o možnost ukládat pokyny pořizovateli územně plánovací dokumentace, anebo schvalování územních studií příslušnými zastupitelstvy.

2. Povolování staveb

Změny právní úpravy povolování staveb v opozičním pozměňovacím návrhu by měly dle jejich navrhovatelů vést zejména ke zkrácení procesu povolování staveb. Lze mezi nimi zmínit např. povinnost stavebních úřadů vyžádat k předložené dokumentaci všechna pokladová vyjádření a závazná stanoviska pro účely povolení záměru v případech, kdy tyto podklady nepředloží sám stavebník. Ten by měl současně zachovánu také možnost tyto podklady získat v předstihu prostřednictvím portálu stavebníka, včetně předběžných vyjádření příslušných institucí.

Samotné řízení by pak mělo být vedeno ve dvou "fázích". V té první by mělo dojít k posouzení přípustnosti záměru pouze z hlediska veřejných zájmů. Za tímto účelem zavádí pozměňovací návrh možnost tzv. koordinačního jednání stavebníka, stavebního úřadu a dotčených orgánů,

Nahrávám...
Nahrávám...