dnes je 28.5.2024

Input:

Nový stavební zákon - létající pořizovatel

3.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.56
Nový stavební zákon – létající pořizovatel

Mgr. Martina Pavelková

Pojmu "létající pořizovatel" se v současné praxi užívá v případech, kdy obec, která není ze zákona úřadem územního plánování (nejedná se o obec s rozšířenou působností) smluvně zajistí výkon této činnosti pro svou vlastní potřebu prostřednictvím jiné osoby (ust. § 6 odst. 2 stavebního zákona). Tato osoba musí sama prokázat splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti dle ust. § 24 stavebního zákona. Těmito kvalifikačními požadavky jsou zkouška zvláštní odborné způsobilosti, a stanovené vzdělání a praxe.

V upraveném návrhu nového stavebního zákona předloženém dne 28. 5. 2020 Legislativní radě vlády se na rozdíl od věcného záměru i prvotní verze návrhu s "létajícími pořizovateli" rovněž počítá. Poměrně obsáhlá a komplexní úprava nově tzv. oprávněných pořizovatelů (původně autorizovaných pořizovatelů) je v návrhu obsažena v ust. § 52 a násl. Oprávněné pořizovatele by měl jmenovat Nejvyšší stavební úřad, a to na dobu 5 let s možností prodloužení.

Osoba, která o jmenování oprávněným pořizovatelem požádá, musí mít osvědčení zvláštní odborné způsobilosti, splňovat požadavky vzdělání a

Nahrávám...
Nahrávám...