dnes je 19.6.2024

Input:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem z hlediska vývoje

9.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

První poznatky ochrany před úrazem elektrickým proudem sahají do poloviny 18. století. Od té doby věda a technika výrazně pokročily. V Tématu měsíce se dozvíte, jak se vyvíjela legislativa týkající se ochrany živých částí před úrazem elektrickým proudem, které normy problematiku upravovaly a které jsou platné nyní.

Od prvních poznatků o vztahu mezi živou tkání a elektrickým proudem z poloviny 18. století uplynula značná doba. Věda a technika pokročily na vyšší úroveň. Dnešní poznání o účincích elektrického proudu na živý organismus je mnohem dál. Ochrana před úrazem elektrickým proudem, nebo dříve ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, mají dnes nezastupitelné místo v technické normalizaci. Změny v technických normách, příkladně od roku 1995, jsou vyvolány dalším poznáním vědy aplikovaným do technické praxe a přebíráním evropských norem v rámci členství ČR v evropské komisi pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC. Za základní normy pro ochranu před úrazem elektrickým proudem je možno uvést následující:

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.

Za celou řadu dalších norem z oblasti ochrany před úrazem připomeňme:

ČSN IEC 479-1 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

ČSN EN 50274 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

ČSN 33 2000-4-47 Elektrická zařízení - Bezpečnost - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-481 Elektrická zařízení - Bezpečnost - Oddíl 481 Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů.

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize

ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

Ochranu před úrazem elektrickým proudem řeší ještě další normy, a to ať již přímo, nebo v návaznosti na ochranná opatření k zajištění bezpečnosti nebo v souvislosti s vnějšími vlivy. Vlastní problematika má rovněž několik hledisek. Nejčastěji se jedná o používání elektrických zařízení v různých provozních podmínkách. Za nejnáročnější z hlediska instalací je možno označit případy zařízení jednoúčelových a ve zvláštních podmínkách, které jsou obsahem souboru ČSN 33 2000 (IEC 60364) v části 7.

Dnešní požadavky na ochranu

Nahrávám...
Nahrávám...