dnes je 20.6.2024

Input:

Odborné způsobilosti v elektrotechnice

1.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.16
Odborné způsobilosti v elektrotechnice

Ing. Karel Dvořáček

§ 5 NVP osobu znalou definuje takto:

Zde je nutno zdůraznit, že osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, může zpracovávat projektovou dokumentaci, u níž není vyžadováno, aby ji zhotovovala autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb. O kterou projektovou dokumentaci, kterou musí zpracovávat autorizovaná osoba, jde, je uvedeno ve "stavebním zákoně".

§ 6 NVP elektrotechnika definuje takto:

Osoba poučená

§ 19 podle zákona č. 250/2021 Sb.

a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:

1. plná svéprávnost,

2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,

3. provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou,

b) je držitelkou dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí. V zápise bude rovněž stanovena lhůta ne delší než 3 roky, ve které je nutno poučení a ověření znalostí opakovat. Lhůta bude stanovena osobou znalou, která poučení a ověření znalostí provedla. Ověření znalostí se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl, pro stupeň vyhověl je nutno dosáhnout 80 % správných odpovědí při ověřování znalostí. Za ověření znalostí a správnost vydaného zápisu odpovídá osoba znalá, která poučení a ověření znalostí provedla.

(4) Zkoušky z odborné způsobilosti, poučení a ověřování znalostí k výkonu činností v elektrotechnice zajišťují právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro fyzické osoby, které pro ně vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny zajistit zkoušky z odborné způsobilosti samy pro sebe. Je-li zkouška z odborné způsobilosti zajišťována externí právnickou

Nahrávám...
Nahrávám...