dnes je 21.6.2024

Input:

Oddílné kanalizace

29.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

K rozhodování vodoprávního úřadu ve věci povolení stavby oddílných kanalizací.

 Otázka: 

Může vodoprávní úřad rozhodnout ve věci povolení stavby oddílných kanalizací najednou nebo musí kanalizaci k odvádění splaškových vod z důvodu, že se na ni vztahuje zákon o vodovodech a kanalizacích povolit samostatně a kanalizaci k odvádění srážkových vod také samostatně? 

Odpověď: 

Vodoprávní úřad může rozhodnout ve věci povolení stavby oddílných kanalizací najednou bez ohledu na to, že kanalizace k odvádění srážkových vod nejsou kanalizacemi spadajícími pod zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Nahrávám...
Nahrávám...