dnes je 21.7.2024

Input:

Odpovědnost při zajišťování BOZP

21.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:09

Kdo je za co odpovědný při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Odpověď Vám podá tento videoseminář.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen pro:

vedoucí zaměstnance, personalisty, odborně způsobilé osoby k prevenci rizik a další zájemce o BOZP

Cíl on-line semináře:

seznámit posluchače s právní odpovědností jednotlivých osob, které se podílejí na zajištění BOZP a PO, a to včetně trestněprávní odpovědnosti. 

Kdo je za co odpovědný při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Odpověď Vám podá tento on-line seminář. 

Obsah on-line semináře:

  • Odpovědnost za zajištění BOZP na pracovištích zaměstnavatele
  • Rozsah odpovědnosti vedoucích zaměstnanců
  • Rozsah odpovědnosti odborně způsobilých osob k zajišťování prevence rizik a koordinátorů na staveništi
  • Odpovědnost statutárního orgánu
  • Trestně právní odpovědnost

Lektor

Tomáš Neugebauer

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému e-learningových projektů školení BOZP a PO, které Evropská agentura pro BOZP ocenila titulem "Doporučený příklad". V roce 2012 se stal vítězem soutěže "Profesionál BOZP".

Nahrávám...
Nahrávám...