dnes je 2.12.2023

Input:

Odstraňování poruch konstrukčních částí bytových domů

6.5.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Poruch jednotlivých konstrukčních částí každého bytového domu může být celá řada. Pokud má dům poskytovat jeho vlastníkovi, ale zejména jeho uživatelům dobrou pohodu při obývání a užívání, musí mít vedle dobré střechy i neporušenou, účinnou a tedy funkční izolaci proti vzlínající zemní vlhkosti.

Ing. Helena Nováková Odstraňování poruch konstrukčních částí bytových domů

Poruch jednotlivých konstrukčních částí každého bytového domu může být celá řada. Pokud má dům (ať už bytový či s nebytovými prostory) poskytovat jeho vlastníkovi, ale zejména jeho uživatelům (bez ohledu na to, zda je to sám vlastník nebo nájemci) dobrou pohodu při obývání a užívání, musí mít vedle dobré střechy i neporušenou, účinnou a tedy funkční izolaci proti vzlínající zemní vlhkosti (nejčastěji trvalým vysušením provlhlého zdiva).

Vlhkost zdiva a plísně

Pokud domu chybí funkční izolace proti vzlínající zemní vlhkosti, omítky, ale i zdivo jsou porušovány v celých plochách, tento stav se zpravidla stále prohlubuje a zhoršuje prostředí v jednotlivých místnostech. Místnosti s vlhkým zdivem jsou z hlediska obecně hygienického jen těžko využitelné nebo nevyužitelné, a proto je třeba se této závady co nejrychleji zbavit, což nezbytně vyžaduje včasná obnova těchto izolací. To většinou vyžaduje provedení dodatečné izolace provlhlého zdiva, likvidace plísní, dřevomorky a dřevokazného hmyzu, případně i renovaci střechy speciálními nátěry.

Zásady správné realizace stavby

Předejít takovýmto poruchám lze samozřejmě tím, že při stavbě každého domu budeme dbát na dodržení některých zásad jako např.

  • správné napojení tepelné izolace,
  • maximální omezení nosných prvků vystupujících před souvislý plášť konkrétního objektu, jako jsou např. balkóny,
  • umístění tepelně izolačního pláště až pod úrovní okolního terénu,
  • izolace ostění dveří a oken včetně parapetů,
  • dodatečné zateplení domu z vnější strany.

Vzlínající vlhkost

Příkladem poruchy konstrukce bytového domu může být vlhkost, která vzlíná ze základů nebo od vadných svodů odpadních vod. Jedná se o závadu, kterou je třeba co nejrychleji odstranit, aby nepřinesla v budoucnu neřešitelný problém. Nutnost odstranění vlhkosti zdiva těsně nad úrovní terénu a zejména pod jeho úrovní, např. pod chodníky, ulicemi a

Nahrávám...
Nahrávám...