dnes je 29.5.2023

Input:

Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízení

17.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.3
Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Odpovědnost za provoz technického zařízení nese vždy majitel či provozovatel. Pokud se nerozhodnete jmenovat osobu odpovědnou (OO), např. svého zaměstnance nebo OO v podobě zplnomocnění třetí strany, potom se automaticky osobou zodpovědnou stává statutární zástupce společnosti.

Osoba odpovědná, která je řádně jmenována, se stává před úřady státní správy provozovatelem svěřených zařízení, a tudíž za ně nese plnou provozní odpovědnost. Není však možné, aby nesla odpovědnost trestní, protože tu nelze přenést jakýmkoliv způsobem a vždy zůstane na straně

majitele či provozovatele vyhrazeného technického zařízení.

Provozovatel musí vypracovat pověření k činnostem zajišťujícím provoz vyhrazených technických zařízení tlakových dle ČSN 69 0012 , Příloha, čl. II., odst. 3 písm. b), kterým se ustanoví osoba odpovědná za provoz tlakových zařízení.

Pro účely zajištění revizí a kontrol si osoba odpovědná za provozovatele zařízení vede jejich evidenci (informační databázi) a případně si provádění revizí a kontrol zaznamenává do svého plánu revizí a kontrol, jenž je pravidelně aktualizován.

Pro výkon osoby zodpovědné a všech činností s ní spojených je samozřejmě nezbytné, aby tyto osoby měly příslušnou kvalifikaci v daném odvětví, např. není správné pověřovat zodpovědností za provoz tlakových zařízení elektromontéra.

ČSN 69 0012 (v Příloze, čl. V., odst. 12) ani ČSN 07 0710 (čl. 130) neumožňují, aby revizní technik revidující dané TZ byl zároveň pro něj určen jako osoba zodpovědná. Tato výjimka platí pouze pro VTZ tlaková, u ostatních VTZ to možné je.

Co se týče nevyhrazených technických zařízení, tak o ně je potřeba starat se podobě jako o ta vyhrazená. Není sice nutné pro ně určovat osobu odpovědnou, ale je vhodné jejich správou pověřit garanta a stanovit jeho činnosti do jmenování či pracovní náplně.

Nahrávám...
Nahrávám...