dnes je 22.6.2024

Input:

Pachová problematika dle zákona 201/2012 Sb.

10.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší přistupuje k problematice pachových látek výrazně odlišným způsobem, než předchozí zákon č. 86/2002 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb. pracoval s termínem "přípustná míra obtěžování zápachem", přičemž v § 10 stanovil, že "vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru obtěžování zápachem není dovoleno".

Regulace pachových látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle zákon č. 86/2002 Sb. vycházela z ustanovení § 10, které zejména stanovilo, že "vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru obtěžování zápachem není dovoleno". Ustanovení § 10 dále prováděla vyhláška č. 362/2006 Sb., vymezující způsob a rozsah stanovení koncentrace pachových látek a definující přípustnou míru obtěžování zápachem.

Aby byla překročena přípustná míra obtěžování zápachem, musely být dle vyhlášky splněny současně dva předpoklady: musela být podána stížnost více než 20 obyvateli, kteří bydlí nebo pracují v oblasti, v níž k obtěžování dochází, a současně muselo být orgánem ochrany ovzduší zjištěno, že na zdroji znečišťování ovzduší došlo k porušení povinnosti, která mohla obtěžování zápachem způsobit. Zdrojem obtěžování zápachem tudíž nemohl být zdroj, který dodržoval podmínky ochrany ovzduší, které mu byly pro provoz schváleny.

Úprava v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

V ustanovení § 2 písm. b) zákona je definována znečišťující látka, jako "látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem".

Znečišťující látky tedy v sobě podle nové právní úpravy zahrnují i látky, které obtěžují zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečišťující látky se v podstatě všechny nástroje zákona o ochraně ovzduší určené k regulaci znečišťujících látek vztahují i na regulaci zápachu. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou v zákoně upraveny speciálně, ale uplatňuje se na ně obecná úprava nástrojů k regulaci znečištění a znečišťování. Obtěžování

Nahrávám...
Nahrávám...