dnes je 16.8.2022

Input:

Periodické zkoušky TNP (tlakových nádob k dopravě plynů)

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.6.2
Periodické zkoušky TNP (tlakových nádob k dopravě plynů)

Martin Šturma – Igor Lüftner

Dle ČSN 07 8305 čl. 233 se TNP v provozu (kromě lahví na acetylén) musí podrobovat periodickým zkouškám ve lhůtám daných výrobcem. Při periodických zkouškách zkušební orgán provádí:

a) vnější a vnitřní prohlídku nádoby dle čl. 348-352,

b) kontrolu hmotnosti a vnitřního objemu (neplatí pro kyvety z oceli třídy 17 a pro cisterny s průlezem) dle čl. 354-356,

c) tlakovou zkoušku dle čl. 369-376,

d) přezkoušení výstroje, popř. zjištění jakosti materiálu podle potřeby dle čl. 374,

e) kontrolu značení dle čl. 201.

Záznamy o periodických zkouškách se zapisují do evidenční knihy TNP s podpisem zkušebního orgánu.

Periodická zkouška lahví na acetylén dle ČSN 07 8305 čl. 387 zahrnuje:

  1. vnější prohlídku:

U pečlivě očištěné láhve se má vnější prohlídkou zjistit stav stěn láhve na vnější straně s ohledem na korozi, popř. trhliny, kazy, deformace a jiná poškození, aby

Nahrávám...
Nahrávám...