dnes je 29.6.2022

Input:

Pojem srážkových vod v oblasti vodovodů a kanalizací

5.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, považuje podle ustanovení § 5 odst. 3 za srážkové vody pouze povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek na stavby.

Pojem „srážková voda“ v ustanovení § 1 odst. 4 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje pro účely vymezení oddílné kanalizace povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod z pozemků a staveb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, považuje podle ustanovení § 5 odst. 3 za srážkové vody pouze povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek na stavby.

V obou případech se jedná o legislativní zkratky pro účely konkrétního právního předpisu, nikoliv o obecné definice pojmů. 

Vztah srážkových vod k vodám odpadním vymezuje

Nahrávám...
Nahrávám...