dnes je 20.5.2024

Input:

Politika architektury a stavební kultury České republiky

29.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 14. 1. 2015 schválila vláda dokument s názvem Politika architektury a stavební kultury České republiky. Jedná se o významný strategický dokument v oblasti výstavby a územního plánování.

Přestože nemá povahu právního předpisu, tzn. že není přímo právně závazný, může být nepochybně důležitým vodítkem při spoustě činností ve výstavbě. Jak uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj na svých internetových stránkách: jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou.

Politika zahrnuje tři základní témata, a to: Krajina a sídla, Stavby a Vzdělávání, osvěta a výzkum. Tyto tři základní části jsou členěny na další dílčí kapitoly, jako je Uspořádání krajiny a sídel, Veřejná prostranství, Začlenění staveb do prostředí, Zadávání zakázek, Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb a další. Ke každému z těchto témat obsahuje politika stručný popis, vytyčuje základní cíle a

Nahrávám...
Nahrávám...