dnes je 28.11.2022

Input:

Popis funkcí v objektu

6.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.2 Popis funkcí v objektu

Ing. Josef Kunc

Pokud možno co nejpodrobnější popis činností všech funkcí v objektu a také způsobů jejich ovládání vede ke snadnému nalezení optimálního řešení elektrické instalace. Pro potvrzení tohoto stanoviska uveďme některé příklady:

Příklad 1:

Ve dvoupokojovém bytě v panelovém domě vybaveném starší elektrickou instalací s hliníkovými vodiči a se sítí TN-C (tedy s potencionálně nebezpečnými vnitřními elektrickými rozvody se sdruženou funkcí nulového a ochranného vodiče) je připravována rekonstrukce. Účelem těchto prací je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti využitím měděných vodičů a rozdělením vedení PEN na samostatné vodiče N a PE. To znamená úpravu vnitřního rozvodu na síť TN-C-S, v souladu s vyobrazeními 31B1 a A31B3 v ČSN 33 2000-1, ed. 2. Přitom mají být pouze zachovány všechny dosavadní funkce v instalaci – spínané osvětlení s místním manuálním ovládáním zabudovanými spínači v elektroinstalačních krabicích a silové zásuvky bez možnosti jejich spínání, tedy vyhovění pouze minimálním požadavkům platných norem. Z toho vyplývajícím požadavkem je co nejnižší cena této rekonstrukce.

Z takto stanovených kritérií je zřejmé, že použití jakýchkoli elektronických elektroinstalačních přístrojů by způsobilo zvýšení ceny instalace ve srovnání s cenou instalace vybavené těmi nejjednoduššími prvky, tedy klasickými elektromechanickými spínači. Vybavení jakoukoli systémovou instalací, která pro svůj provoz vyžaduje použití několika elektronických, programovatelných prvků, by totiž způsobilo zvýšení celkové ceny rekonstrukce vnitřní elektrické instalace přibližně o 70%. V tomto případě je tedy jednoznačné rozhodnutí o použití klasické instalace.

Příklad 2:

Popišme funkce potřebné pro provoz nově budované zasedací místnosti pravoúhlého tvaru o rozměrech 30 m x 14 m, při výšce stropu 3 m. Stejně, jako všechna ostatní okna v objektu je i 8 oken v zasedací místnosti vybaveno vnějšími elektromotoricky ovládanými lamelovými žaluziemi. Čtyři z těchto oken jsou navíc vybaveny možností elektrického ovládání. Vytápění je zajišťováno 8 teplovodními konvektory. Přívod horké vody je uzavírán elektrotepelným ventilem společným pro všechny konvektory. Klimatizace je zajišťována stropní klimatizační jednotkou. V místnosti je zářivkové osvětlení (8 spínaných a stmívaných okruhů), se svítidly zapuštěnými do stropního podhledu. Dalším vybavením zasedací místnosti je pevně zabudovaný datový projektor s LED projekční žárovkou a elektricky ovládané promítací plátno. Stoly pro přítomné a centrální pult pro přednášejícího jsou připojeny k silovým i sdělovacím (IP) zásuvkám v podlahových krabicích.

Vytvořme si nyní příklad detailního popisu jednotlivých funkcí.

Osvětlení: Individuálně, po jednotlivých okruzích i centrálně spínané a stmívané manuálně od vchodových dveří a z ovládacího panelu u centrálního pultu, odkud lze spouštět i různé kombinace pracovních stavů svítidel, žaluzií, projektoru a promítacího plátna (spouštění scén). Při postačující úrovni přirozeného osvětlení je zablokována možnost zapnout osvětlení umělé. Pro případ, že by po odchodu všech účastníků

Nahrávám...
Nahrávám...