dnes je 25.4.2024

Input:

Postavení a úkoly stavbyvedoucího

6.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádění stavby a její řízení patří k činnostem, jež mají pro společnost, pro ochranu jejích zájmů a pro její bezpečnost mimořádný význam. Proto také zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve své druhé části, ve stavebním řádu určuje, kdo může stavbu provádět a kdo smí být pověřen vedením realizace stavby.

Osoby oprávněné provádět stavby

Provádění stavby a její řízení patří k činnostem, jež mají pro společnost, pro ochranu jejích zájmů a pro její bezpečnost mimořádný význam. Proto také zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve své druhé části, ve stavebním řádu určuje, kdo může stavbu provádět a kdo smí být pověřen vedením realizace stavby.

Ochrana veřejných zájmů

Při realizaci stavby je vždy totiž zapotřebí zajistit ochranu veřejných zájmů, a proto se stanovuje v § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě):

  • odst. 1: „Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby dle § 104 odst. 2 písm. a) až d), pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. „Stavební zákon v § 134 odst. 2 označuje „osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu jako stavbyvedoucí ".

Autorizace

Oprávnění, o kterém hovoří stavební zákon, se nazývá autorizace a oprávněná (fyzická) osoba je potom autorizovanou osobou. Podrobnosti a podmínky pro udělování autorizací stanovuje zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Uvedený zákon byl novelizován zákonem 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb., a zákonem č. 224/2003 Sb. Podle § 13 odst. 1 se rozlišují tři druhy autorizovaných osob. Jsou jimi autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. Autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb mohou používat označení autorizovaný stavitel.

Autorizace se uděluje pro jednotlivé obory. Česká komora architektů (ČKA) uděluje autorizaci pro obory:

a.       pozemní stavby,

b.      územní plánování,

c.       interiérová tvorba,

d.      zahradní a krajinářská tvorba.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uděluje autorizaci pro obory:

a.       pozemní stavby,

b.      dopravní stavby,

c.       vodohospodářské stavby,

d.      mosty a inženýrské konstrukce,

e.       technologická zařízení staveb,

f.        technika prostředí staveb,

g.       statika a dynamika staveb,

h.       městské inženýrství,

i.         geotechnika.

Obě komory jsou přitom oprávněny stanovit dílčí specializace v rámci uvedených oborů a udělovat autorizaci jenom v těchto dílčích specializacích.

Podle (§ 14 odst. 1):

„Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako:

a.       svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona,

b.      osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona,

c.       zaměstnanci

Nahrávám...
Nahrávám...