dnes je 4.10.2023

Input:

Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále považovat za ohrožení nemocí z povolání (oduznání ohrožení nemocí z povolání)

6.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.2.11
Posudkový závěr – nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále považovat za ohrožení nemocí z povolání (oduznání ohrožení nemocí z povolání)

JUDr. Eva Dandová

Oduznání ohrožení nemoci z povolání

Podle vyhlášky č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování nemocí z povolání a okruhu osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemoci z povolání) se při oduznávání ohrožení nemoci z povolání postupuje obdobně jako v případě oduznávání nemoci z povolání.

Příčiny a podmínky oduznání nemoci z povolání

Vyhláška č. 104/2012 Sb. v příloze č. 1 stanoví podmínky, za nichž nelze nemoc z povolání nadále uznat za nemoc z povolání. Protože platí, že ustanovení vyhlášky týkající se nemocí z povolání se týkají i ohrožení nemocí z povolání, v praxi se příloha č. 1 vyhlášky uplatňuje i při odupávání ohrožení nemocí z povolání.

Příklad:

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory – Kapitola II přílohy nařízení vlády

Položka 6 – Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními

Vodní chladový test nejméně dvakrát s odstupem alespoň 6 měsíců v mezích normy testem v mezích normy se rozumí bez rozpadu křivek při pletysmografickém

Nahrávám...
Nahrávám...